แม่อาการหนัก ติดเชื้อโควิด-19 จากลูกสาวที่เดินทางมาจาก ตปท. ไม่กักตัว!

แม่อาการหนัก ติดเชื้อโควิด-19 จากลูกสาวที่เดินทางมาจาก ตปท. ไม่กักตัว!

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2563 ผศ.นพ.(พิเศษ)โอภาส พุทธเจริญ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรคอุบัติ...