Home Breaking News กกจ. เปิดรับสมัครหมอนวดไทยไปทำงานมาเลย์ 18 อัตรา เงินเดือน 1.7 หมื่น

กกจ. เปิดรับสมัครหมอนวดไทยไปทำงานมาเลย์ 18 อัตรา เงินเดือน 1.7 หมื่น

กกจ. เปิดรับสมัครหมอนวดไทยไปทำงานมาเลย์ 18 อัตรา  เงินเดือน 1.7 หมื่น

กกจ.เปิดรับสมัครหมอนวดทำงานมาเลย์ 18 อัตรา เงินเดือน 1.7 หมื่น แถมนายจ้างรับผิดชอบค่าเดินทาง ค่ากิน-อยู่ ‘กกจ.’การันตีการทำงานเป็นวิธีรัฐจัดส่ง ฟรีค่าสมัครไร้กังวลปัญหาถูกหลอก เตือนอย่าหลงเชื่อนายหน้า

เมื่อวันที่ 8 เม.ย. นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมการจัดหางานอยู่ระหว่าง เปิดรับสมัครหมอดนวดชาย หญิง อาบุระหว่าง 30 – 44 ปี สามารถนวดแผนไทยสุคนธบำบัด นวดเท้า สครับ มาสค์ และสปาบำบัดอื่น ๆ มีใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรนวดแผนไทยหรือนวดเท้า จากสถาบันที่ได้รับการรับรองจำนวน 150 ชั่วโมง หรือผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประเภทการนวดไทย ระดับ 1 เพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท BEA Therapy Sdn. Bhd. ในประเทศมาเลเซีย จำนวน 18 อัตรา เงินเดือน 2,200 ริงกิต (ประมาณ 17,200บาท) ระยะเวลาการจ้าง 2 ปี ต่อสัญญาได้อีก 2 ปี โดย นายจ้างจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเป็นค่าอาหาร 600 ริงกิตต่อเดือน ไม่มีการหักเงินเดือนสำหรับค่าใบอนุญาตทำงาน นอกจากนี้นายจ้างจัดเตรียมที่พักให้ฟรีภายในร้านหรือที่พักที่เหมาะสมตามดุลยพินิจ ลูกจ้างจะทำงานเป็นกะ ทำงาน 8 ชั่วโมงต่อวัน และ 6 วันต่อสัปดาห์ นายจ้างรับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ เมื่อทำงานครบสัญญาจ้าง 2 ปี นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ไม่เกิน 250 ริงกิตต่อปี พร้อมทำประกันเงินทดแทน และประกันสุขภาพให้ตามที่รัฐบาลมาเลเซียกำหนด

การรับสมัคร

นายเพชรรัตน์ กล่าวต่อว่า ผู้สนใจยื่นหลักฐานการสมัคร ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี) ประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรมนวดแผนไทยหรือนวดเท้า สมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ชั้น 10 ถ.มิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 – 22 เม.ย. 62 ซึ่งการรับสมัครในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการจัดส่งไปทำงานโดยวิธีรัฐจัดส่ง คนหางานไม่ต้องเสียค่าสมัครหรือค่าบริการใดๆทั้งสิ้น ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ไปทำงานจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นประมาณ 7,500 บาท ดังนั้นจึงอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างว่าสามารถช่วยจัดส่งไปทำงานได้ โดยหลอกให้จ่ายค่าบริการและค่าใช้จ่ายให้กับนายหน้า เพราะอาจถูกหลอกเสียเงินฟรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-245-1034 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือติดตามได้ที่ www.doe.go.th/overseas

ที่มา:เดลินิวส์

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.