กกจ.เปิดรับสมัครหมอนวดทำงานมาเลย์ 18 อัตรา เงินเดือน 1.7 หมื่น แถมนายจ้างรับผิดชอบค่าเดินทาง ค่ากิน-อยู่ ‘กกจ.’การันตีการทำงานเป็นวิธีรัฐจัดส่ง ฟรีค่าสมัครไร้กังวลปัญหาถูกหลอก เตือนอย่าหลงเชื่อนายหน้า

เมื่อวันที่ 8 เม.ย. นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมการจัดหางานอยู่ระหว่าง เปิดรับสมัครหมอดนวดชาย หญิง อาบุระหว่าง 30 – 44 ปี สามารถนวดแผนไทยสุคนธบำบัด นวดเท้า สครับ มาสค์ และสปาบำบัดอื่น ๆ มีใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรนวดแผนไทยหรือนวดเท้า จากสถาบันที่ได้รับการรับรองจำนวน 150 ชั่วโมง หรือผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประเภทการนวดไทย ระดับ 1 เพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท BEA Therapy Sdn. Bhd. ในประเทศมาเลเซีย จำนวน 18 อัตรา เงินเดือน 2,200 ริงกิต (ประมาณ 17,200บาท) ระยะเวลาการจ้าง 2 ปี ต่อสัญญาได้อีก 2 ปี โดย นายจ้างจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเป็นค่าอาหาร 600 ริงกิตต่อเดือน ไม่มีการหักเงินเดือนสำหรับค่าใบอนุญาตทำงาน นอกจากนี้นายจ้างจัดเตรียมที่พักให้ฟรีภายในร้านหรือที่พักที่เหมาะสมตามดุลยพินิจ ลูกจ้างจะทำงานเป็นกะ ทำงาน 8 ชั่วโมงต่อวัน และ 6 วันต่อสัปดาห์ นายจ้างรับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ เมื่อทำงานครบสัญญาจ้าง 2 ปี นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ไม่เกิน 250 ริงกิตต่อปี พร้อมทำประกันเงินทดแทน และประกันสุขภาพให้ตามที่รัฐบาลมาเลเซียกำหนด

การรับสมัคร

นายเพชรรัตน์ กล่าวต่อว่า ผู้สนใจยื่นหลักฐานการสมัคร ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี) ประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรมนวดแผนไทยหรือนวดเท้า สมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ชั้น 10 ถ.มิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 – 22 เม.ย. 62 ซึ่งการรับสมัครในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการจัดส่งไปทำงานโดยวิธีรัฐจัดส่ง คนหางานไม่ต้องเสียค่าสมัครหรือค่าบริการใดๆทั้งสิ้น ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ไปทำงานจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นประมาณ 7,500 บาท ดังนั้นจึงอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างว่าสามารถช่วยจัดส่งไปทำงานได้ โดยหลอกให้จ่ายค่าบริการและค่าใช้จ่ายให้กับนายหน้า เพราะอาจถูกหลอกเสียเงินฟรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-245-1034 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือติดตามได้ที่ www.doe.go.th/overseas

ที่มา:เดลินิวส์

Facebook Comments