เมื่อเวลา 09.45 น.วันที่ 8 มกราคม ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงความคืบหน้าการกำหนดวันเลือกตั้งว่า การประชุมเมื่อวันที่ 4 มกราคม กกต.ได้รับทราบใน 3 เรื่องเท่านั้น คือ กำหนดวันพระราชพิธี ความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง และเมื่อมีพ.ร.ฎ.ให้มีการเลือกตั้ง กกต.จึงจะพิจารณากำหนดวันเลือกตั้งให้เร็วที่สุดและจะประกาศวัน

แต่ตอนนี้ยังไม่ได้มีวันอะไรเป็นพิเศษ ขึ้นอยู่กับวันที่เราจะได้รับแจ้งว่า พ.ร.ฎ.จะมีขึ้นเมื่อไร รวมทั้งกระแสข่าวที่ระบุว่าจะมีการจัดเลือกตั้งในวันที่ 10 มีนาคม ซึ่งยืนยันว่ากกต.ไม่ได้กำหนดวันใดขึ้นเป็นตุ๊กตาทั้งสิ้น ส่วนประเด็นต้องประกาศผลภายใน 150 วันนับแต่พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มีผลใช้บังคับหรือไม่ กกต.ได้มีการพูดคุยกันแต่ยังไม่ได้ข้อสรุปที่จะนำไปสู่การลงมติ เราเพียงแต่ทราบดีว่ามีปัญหาข้อกฎหมายว่าการจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จ หมายรวมถึงจะต้องประกาศผลการเลือกตั้งด้วยหรือไม่ การพิจารณาของกกต.ยังอยู่บนพื้นฐานว่า ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรในชั้นนี้เราจะทำให้มั่นใจว่าเราจะประกาศผลการเลือกตั้งให้ได้ภายใน 60 วัน และคำนึงถึงเรื่องการจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 150 วัน เมื่อถึงเวลาที่เราต้องกำหนดวันเลือกตั้ง เรื่องของการประกาศผลจะเป็นประเด็นที่เราจะหยิบมาพิจารณาอีกครั้ง

เมื่อถามว่า หากต้องการให้เกิดความชัดเจนควรส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความหรือไม่ นายอิทธิพร กล่าวว่า เป็นช่องทางหนึ่งถ้ามีข้อสงสัยก็ไปศาลได้ แต่ขณะเดียวกันตนเห็นว่า ถ้ากรรมการมีความเห็นพ้องต้องกันในเรื่องการกำหนดวัน กรรมการก็สามารถดำเนินการไปได้ตามที่มีความเห็นพ้อง ขณะนี้จึงยังไม่ถึงเวลาที่จะพิจารณาให้ชัดเจนว่าจะต้องส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่ อย่างไรก็ตาม เรื่องต้องจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 150 วัน และประกาศผลการเลือกตั้งภายใน 60 วัน เป็นประเด็นที่มีการพูดกันมาก่อนหน้านี้นานแล้ว แต่สิ่งที่เราอยากจะเน้นคือเมื่อมีการประกาศวันเลือกตั้งแล้ว กกต.ต้องทำให้มั่นใจได้ว่า กกต.ต้องประกาศผลให้ได้ภายใน 60 วัน ไม่ให้ผิดกฎหมาย นี่เป็นเกณฑ์สำคัญที่เราอยากจะพิจารณาในสิ่งที่เป็นปัจจุบันมากกว่า อย่างอื่นพูดไปแล้วเป็นเรื่องในอนาคต ซึ่งยังไม่ควรที่จะพูด

“ผมเข้าใจกระแสในขณะนี้ไม่ได้มองว่าเป็นเผือกร้อนโยนมาให้ กกต. มันเป็นเรื่องของการจัดการเลือกตั้ง ก็เป็นเรื่องของกกต. ซึ่งเราตะหนักดีว่าเมื่อมีการประกาศใช้พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. กกต.ต้องจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 150 วัน ทุกอย่างเข้ามาอยู่ในหน้าที่และความรับผิดชอบของ กกต. ซึ่ง กกต.ต้องพยายามดำเนินการทุกอย่างตามกฎหมาย และต้องให้ความชัดเจนได้ในระดับหนึ่ง แต่ไม่อยากพูดอะไรไปแล้วยังไม่สามารถยืนยันได้ จึงไม่รู้สึกว่าเป็นเผือกร้อน เป็นเรื่องปกติ เพราะอยู่ในโหมดการทำงานของ กกต.แล้ว

นายอิทธิพร กล่าวถึง การเคลื่อนไหวของกลุ่มประชาชนที่อยากให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ว่า เป็นการแสดงออกตามสิทธิของประชาชน ความเห็นทุกความเห็นมีความหมายที่ กกต.จะนำมาประกอบการตัดสินใจ แต่ทั้งหลายทั้งปวง การปฏิบัติต้องอยู่ในกรอบกฎหมาย เรายึดเรื่องนี้เป็นสำคัญ

เมื่อถามว่า มีหนังสือของกระทรวงมหาดไทยไปยังสำนักการทะเบียนอ้างว่ากกต.มีหนังสือแจ้งมาให้ระงับการเตรียมจัดการการเลือกตั้ง ถือเป็นการส่งสัญญาณว่าการเลือกตั้งจะไม่เกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์หรือไม่ นายอิทธิพร กล่าวว่า ไม่ทราบ เรื่องหนังสือดังกล่าว เห็นเพียงข่าวจากสื่อเท่านั้น สัญญาณของ กกต.ก็อย่างที่สื่อเห็นในขณะนี้ มีการเตรียมความพร้อมในลำดับเข้มข้น ในส่วนของสำนักงานกกต. ถ้ามีการเลือกตั้งวันใดนับจากที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ กกต.ต้องเตรียมความพร้อมของตัวเองเป็นหลัก เพราะการเลือกตั้งมี กกต.เป็นหลัก

เมื่อถามย้ำว่า แสดงว่ากกต.ไม่ได้ส่งสัญญาณไปยังกรมการปกครองใช่หรือไม่ นายอิทธิพร กล่าวว่า ตนยังไม่เห็นหนังสือดังกล่าว และไม่ใช่เรารู้กันกับกระทรวงมหาดไทย กกต.จะไม่ส่งสัญญาณใดๆทั้งสิ้น กกต.มีหน้าที่จัดการเลือกตั้งให้ทันเวลาเรียบร้อย ไม่มีหน้าที่ส่งสัญญาณใดๆ

 

ที่มา  มติชนออนไลน์

 

Facebook Comments