“กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ติวเข้มคณะทำงาน เตรียมแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27” นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า การแข่งขันฝีมือแรงงาน เป็นเครื่องมือที่ก่อให้เกิดการพัฒนากำลังแรงงาน เป็นเวทีสำหรับเยาวชนได้ประลองความรู้ ทักษะความสามารถในงานอาชีพ ผลการแข่งขันฝีมือแรงงานระดับนานาชาติในแต่ละครั้ง จะบ่งบอกถึงศักยภาพในการพัฒนากำลังแรงงานของประเทศที่มีความก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพ สร้างความน่าเชื่อถือกับนักลงทุนที่จะเข้าไปลงทุน ทั้งด้านอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ โดยเชื่อมั่นว่าจะมีกำลังแรงงานในประเทศเหล่านั้นมีคุณภาพและศักยภาพรองรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่จะใช้ในกระบวนการผลิตหรือการบริการ ส่งผลให้มีเงินทุนไหลเข้าสู่ประเทศ  ทำให้ประเทศเหล่านั้นมีความมั่งคั่ง แข็งแกร่งในเชิงเศรษฐกิจ จึงถือเป็นภารกิจอันสำคัญของ กพร.

สอบราชการ

 

นายสุทธิ กล่าวต่อไปว่า การแข่งขันฝีมือแรงงานฝีมือแรงงานมีตั้งแต่ ระดับภาค ระดับชาติ ระดับอาเซียน และระดับนานาชาติ ทุกระดับมีกำหนดจัดขึ้นทุกๆ 2 ปี  สำหรับในปี 2561 จะเป็นการจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ  ครั้งที่ 27  ระหว่างวันที่ 17-22 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 28 สาขา ได้แก่

1.ปูกระเบื้อง (Wall and Building Technology)

2. เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าภาคในอาคาร (Electrical lnstallations)

3.ก่ออิฐ (Bricklaying)

4.ไม้เครื่องเรือน (Cabinetmaking)

5.ต่อประกอบมุมไม้ (Joinery)

6.เทคโนโลยีระบบความเย็น (Refrigeration and Air Conditioning)

7. จัดดอกไม้ (Floristry) 8.แฟชั่นเทคโนโลยี (Fashion Technology)

9.กราฟิกดีไซน์ (Web Design and Development)

10.เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Software Solutions for Business)

11.เว็บดีไซน์ (Web Design and Development)

12.เมคคาทรอนิกส์ (mechatronics) (ประเภททีม)

13.เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ (Mechanical Engineering CAD)

14.เครื่องจักรกล CNC (เครื่องกลึง) Turning

15.เครื่องจักรกล CNC (เครื่องกัด) (CNC Milling)

16.เทคโนโลยีงานเชื่อม (Welding)

17.อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics)

18.หุ่นยนต์เคลื่อนที่ (mobile Robotics) (ประเภททีม)

19.แต่งผม (Hairdressing) 20.เสริมความงาม (Beauty Therapy)

21.ประกอบอาหาร(Cooking) 22.บริการอาหารและเครื่องดื่ม(Restaurant Service)

23.เทคโนโลยียานยนต์(Automobile Technology)

24.สีรถยนต์ (Car Painting)

25.มาตรวิทยาด้านมิติ (Metrology) (ประเภททีม)

26.ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม (lndustrial Automation) (ประเภททีม)

27.ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล CNC (CNC Maintenance) (ประเภททีม)

28.อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things)

โดยผู้เข้าร่วมแข่งขันเป็นเยาวชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและผ่านการคัดเลือกแข่งขันฝีมือแรงงานระดับภาค ที่ถูกจัดขึ้นเมื่อ กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ในครั้งนี้เมื่อเยาวชนชนะเลิศการแข่งขันฝีมือแรงงานระดับแห่งชาติจะมีโอกาสเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในระดับอาเซียนและระดับนานาชาติต่อไป

 

สอบราชการ

 

ปัจจุบันคณะทำงานแต่ละด้านได้วางแผนเตรียมการจัดเตรียมงานในด้านต่างๆ ซึ่งการจัดงานแข่งขันในครั้งนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องหลายภาคส่วนจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ในการประยุกต์ใช้รูปแบบเนื้อหานวัตกรรมและเทคโนโลยี ตามมาตรฐานสากลจากการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติครั้งล่าสุด มาใช้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดรายละเอียดการแข่งขัน ในการประชุมเตรียมความพร้อมประกอบด้วยรายละเอียดหลายด้าน อาทิ การจัดเตรียมสถานที่การจัดงาน หลักเกณฑ์ในการให้คะแนน กฎกติกา ข้อสอบ รายการวัสดุ เครื่องมือ เครื่องจัด อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้เป็นมาตรฐานและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน สำหรับคณะทำงานและคณะกรรมการ ประกอบด้วย ตัวแทนทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันการศึกษา เพื่อร่วมกันจัดงานให้ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนมากที่สุด

ที่มา : สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

Facebook Comments