Home Breaking News กรมจัดหางาน เปิดรับสมัครคนไปทำงานที่ประเทศไต้หวัน จำนวน 15 อัตรา

กรมจัดหางาน เปิดรับสมัครคนไปทำงานที่ประเทศไต้หวัน จำนวน 15 อัตรา

กรมจัดหางาน เปิดรับสมัครคนไปทำงานที่ประเทศไต้หวัน จำนวน 15 อัตรา

กรมจัดหางาน เปิดรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้าง นายจ้างบริษัท Kingwhale Corporation ที่ประเทศไต้หวัน จำนวน 15 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงาน

1.ตำแหน่งพนักงานผลิต ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ จำนวน 15 อัตรา

  • อัตราเงินเดือน 22,866 บาท

  • ระยะเวลาการจ้าง 3 ปี

  • ทำงานวันละ 8 ชม. สัปดาห์ละ 40 ชม.

  • อัตราค่าล่วงเวลา เป็นตามกฎหมายแรงงานไต้หวัน

  • เพศชาย อายุ 20-45 ปี

  • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

การรับสมัคร

ผู้ทีมีสนใจ สามารถสมัคร สามารถติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่
1. สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด
2. สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10
กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ภายในกระทรวงแรงงาน อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพฯ พื้นที่ 3 ชั้น 10 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 7 – 16 ตุลาคม 2562  (เอกสารประกาศรับสมัคร)

หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์ 022451034

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.