สอบราชการ กระติบนิวส์

ประกาศ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล สังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนฯ ตำแหน่ง “นิติกร” (ป.โท) และเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.สอบราชการ ตำแหน่ง นิติกร

จำนวน 1  อัตรา

ค่ตอบแทน 21,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

-ได้รับปริญญาโทในสาขาวิชานิติศาสตร์

 

2.สอบราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ

จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

 

 

 

วิธีการรับสมัครงาน

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 9 ส.ค. 60 – 8 ก.ย. 60 ณ กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ชั้น 5 อาคาร 2 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ในวันและเวลาราชการ ..(รายละเอียดเพิ่มเติมตาม link ที่แนบมา) หรือ โทร.0-2793-1096 (ในเวลาราชการ) http://www2.dgr.go.th/2316.html

รายละเอียด: ไฟล์รายละเอียดในการรับสมัครงาน

Facebook Comments