ธนารักษ์ สอบราชการ

ประกาศจาก กรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบราชการ

1.นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา จากสถาบันศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

 

2.นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา

ค่าตอบแทน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา จากสถาบันศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

 

 

3.เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ จำนวน 4 อัตรา

ค่าตอบแทน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา จากสถาบันศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

 

 

วิธีการรับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบราชการ สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารกรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม – 5 กันยายน 2560 ในวันและเวลาราชการ เท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม: คลิกไฟล์

>>>งานราชการ เปิดสอบราชการ หลายอัตรา หลายตำแหน่ง คลิกที่นี้!!<<<

 

สอบราชการ งานราชการ สอบตำรวจ ทหาร พยบาล ครู ท้องถิ่น อบต. อบจ. เทศบาล รัฐวิสาหกิจ สอบราชการ61 านราชการ61 สอบตำรวจ61 หาร61 พยบาล61 ครู61 ท้องถิ่น อบต. อบจ. เทศบาล61 รัฐวิสาหกิจ61

Facebook Comments