กรุงไทยผ่อนเกณฑ์ปล่อยกู้ร้านธงฟ้าไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ให้สินเชื่อ 3 เท่าของยอดขายต่อเดือน พร้อมลดดอกเบี้ย 1% หากชำระหนี้ดีในปีแรก

นางอรนุช ศิรประภา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่อย ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารได้ปรับเงื่อนไขสินเชื่อกรุงไทยเอสเอ็มอีร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ เพื่อส่งเสริมให้ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น โดยกรณีกู้แบบมีกำหนดระยะเวลาหรือมีวัตถุประสงค์เพื่อหมุนเวียน ธนาคารให้เงินกู้ 3 เท่า ของยอดขายต่อเดือน สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน แต่จะให้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม( บสย.)ค้ำประกันเต็มวงเงินแทน เพื่อให้ร้านค้าประชารัฐซึ่งเป็นรายย่อยได้เข้าถึงสินเชื่อง่ายขึ้น

นอกจากนี้หากร้านค้าธงฟ้าประชารัฐมีการผ่อนชำระหนี้เดือนที่ 1-12 เป็นปกติ โดยไม่มีประวัติผิดเงื่อนไขการชำระหนี้ หรือผ่อนชำระหนี้ล่าช้า ทางธนาคารจะมีโปรโมชั่นพิเศษ เสนอปรับลดดอกเบี้ยลงอีก 1% ต่อปี ซึ่งจะมีผลตั้งแต่เดือนที่ 13 เป็นต้นไป โดยอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อกรุงไทยเอสเอ็มอีร้านค้าธงฟ้าประชารัฐนี้ จะเริ่มต้นที่เอ็มอาร์อาร์ ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 7.120% ต่อปี

ทั้งนี้จากการที่ธนาคารกรุงไทยได้สนับสนุนนโยบายรัฐบาล ในการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย โดยติดตั้งเครื่องชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์(อีดีซี) ให้กับร้านธงฟ้าทั่วประเทศ เพื่อจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาด อีกทั้งได้ร่วมกับบสย. สนับสนุนสินเชื่อครบวงจร ทั้งวงเงินกู้แบบกำหนดระยะเวลา วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี วงเงินกู้โดยตั๋วสัญญาใช้เงินและวงเงินหนังสือค้ำประกัน สูงสุดรายละ 20 ล้านบาท วงเงินโครงการรวม 2,000 ล้านบาท เพื่อให้ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับคุณสมบัติในการขอสินเชื่อของร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ หากต้องการมีเงินทุนหมุนเวียน เพียงเป็นผู้ประกอบการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และติดตั้งอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องอีดีซี ตามที่ภาครัฐกำหนด ทั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล มีประสบการณ์ในธุรกิจมาแล้ว 2 ปี สามารถติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงไทยและบสย.

ที่มา:

Facebook Comments