Home Breaking News กรุงไทยหนุนเติมเงินใช้จ่าย”ชิมช้อปใช้” เพิ่ม! ยันช้อปได้ทุกจังหวัด ได้รับเงินคืนสูงสุด 4,500 บ.

กรุงไทยหนุนเติมเงินใช้จ่าย”ชิมช้อปใช้” เพิ่ม! ยันช้อปได้ทุกจังหวัด ได้รับเงินคืนสูงสุด 4,500 บ.

กรุงไทยหนุนเติมเงินใช้จ่าย”ชิมช้อปใช้” เพิ่ม! ยันช้อปได้ทุกจังหวัด ได้รับเงินคืนสูงสุด 4,500 บ.

นายผยงศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ผู้ที่ได้รับสิทธิ์มาตรการชิมช้อปใช้ 10 ล้านคน และได้รับ 1,000 บาท ผ่านกระเป๋าจีวอลเลท 1 ที่ได้ยืนยันตัวตนและใช้จ่ายเงินที่ได้รับแล้ว ยังสามารถเติมเงินในในกระเป๋าจีวอลเลท 2  เพื่อใช้จ่ายในร้านที่ร่วมโครงการชิมช้อปใช้ได้ทุกจังหวัดที่ไม่ตรงกับทะเบียนบ้านเพื่อรับสิทธิเงินคืนจากยอดการใช้จ่ายได้สูงถึง15% ของวงเงินใช้จ่ายไม่เกิน30,000  บาทหรือรับเงินคืนสูงสุด4,500 บาท ซึ่งเมื่อประชาชน10 ล้านคนที่ได้รับสิทธิ์นำเงินไปใช้จ่ายเป็นการส่งเสริมการใช้จ่ายในประเทศและทำให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ

นายผยง กล่าวว่า ขั้นตอนในการเติมเงินเพื่อใช้จ่ายผ่านจีวอลเลท 2 ผู้ได้รับสิทธิแตะที่สัญลักษณ์คิวอาร์โค้ดที่อยู่มุมบนซ้ายของแอพพลิเคชั่นเป๋าตังภายใต้ชื่อ “เติมเงิน จีวอลเลท” และสามารถใช้โมบายแบงกิ้งของทุกธนาคารสแกนคิวอาร์โค้ดนี้เพื่อเติมเงิน  หรือทำการเติมเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ด้วยโมบายแบงกิ้ง และเอทีเอ็มของทุกธนาคาร โดยระบุหมายเลขจีวอลเลท15  หลักที่ได้จากคิวอาร์โค้ดหลังจากนั้น ผู้ได้รับสิทธิสามารถนำเงินไปใช้จ่ายได้ทันทีจนถึงวันที่30 พฤศจิกายนนี้  ส่วนขั้นตอนการชำระเงินในการใช้จ่ายผ่านจีวอลเลท2 เพียงกดตรงใช้สิทธิรับเงินคืน15%  และกดใช้จ่ายร้านค้าถุงเงินหลังจากนั้นจะได้คิวอาร์โค้ดเพื่อให้ร้านค้าใช้แอพพลิเคชั่นถุงเงินสแกน  โดยผู้รับสิทธิกดยืนยันการชำระเงิน

 “ชิมช้อปใช้” เป็นมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีมีกระแสตอบรับจากประชาชนอย่างล้นหลามหากมีการเติมเงินจีวอลเลท2 และใช้จ่ายเพิ่มเติมทำให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายไปสู่ฐานรากของชุมชนเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล” นายผยงกล่าว

ข้อมูลข่าวจาก

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.