โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว “กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์” ประกอบด้วย จ.ร้อยเอ็ด จ.ขอนแก่น จ.มหาสารคาม และ จ.กาฬสินธุ์ คือ แผนการตลาดในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวพื้นที่ภาคอีสานตอนกลาง ต้องการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวในกลุ่ม เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในกลุ่มให้ได้มากที่สุด เพื่อกระจายนักท่องเที่ยวไหลเวียนไปยังจังหวัดข้างเคียง ภายในกลุ่มจังหวัด เป็นการเพิ่มปริมาณนักท่องเที่ยว เกิดการหมุนเวียน ไม่กระจุกตัวอยู่เฉพาะแหล่งท่องเที่ยวใหญ่

แต่การส่งเสริมการท่องเที่ยวจะประสบ ผลสำเร็จได้ต้องมีแผนการประชาสัมพันธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง จึงจะสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทุกกลุ่ม

นายเทวัญ ถนอมพันธ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า จุดเด่นสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและทางศาสนาเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวในกลุ่ม

 

1.จังหวัดมหาสารคาม มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ เช่น วัดป่าวังน้ำเย็น อ.เมือง ชมศาลาไม้สักทองเสา 112 ต้น พระอุโบสถสร้างจากไม้ซุงทั้งหลัง กราบพระพุทธรูปยืนวัดพุทธมงคล พระบรมธาตุนาดูน อ.นาดูน กู่เทวสถานสมัยขอม สะพานไม้แกดำ อ.แกดำ ฮูปแต้มวัดป่าเรไร และฮูปแต้มวัดบ้านดงบัง อ.นาดูน

ส่วนทางด้านธรรมชาติ มีวนอุทยานโกสัมพี แหล่งอาศัยของลิงสีทอง เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพันแหล่งอาศัย ของปูทูลกระหม่อมแห่งเดียวในโลก งานประเพณี อาทิ งานบุญ เบิกฟ้าและกาชาด งานนมัสการพระ บรมธาตุนาดูน วิถีชีวิตชาวบ้านทอเสื่อบ้านแพง อ.โกสุม พิสัย ทอผ้าบ้านนอง เขื่อนช้าง หมู่บ้าน ปั้นหม้อ อ.เมือง ทอผ้าไหมลายสร้อยดอกหมาก อ.กุดรัง เป็นต้น

 

2.จังหวัดร้อยเอ็ด แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ เช่น พระพุทธรูปยืนขนาดใหญ่วัดบูรพาภิราม สูงกว่า 59 เมตร ปราสาทหนองกู่เทวสถานสมัยขอม อ.ธวัชบุรี กู่กาสิงห์เทวสถานสมัยขอม อ.เกษตรวิสัย กู่พระโกนา เทวสถานสมัยขอม อ.สุวรรณภูมิ สิมอีสานวัดไตรภูมิคณาจารย์ อ.สุวรรณภูมิ

 

ภายในมีฮูปแต้มสวยงามมาก สิมวัดจักรวาลภูมิพินิจ ภายในมีฮูปแต้มที่สวยงามเช่นกัน พระมหาเจดีย์ชัยมงคล อ.หนองพอก ใช้งบก่อสร้างกว่า 3 พันล้านบาท พื้นที่ครอบคลุม 3 จังหวัด คือ ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และมุกดาหาร แหล่ง ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อาทิ วนอุทยานผา น้ำย้อย อ.หนองพอก บึงเกลือ อ.อาจสามารถ ผาหมอกมิวาย งานประเพณีกินข้าวปุ้น บุญผะเหวด เป็นต้น

 

3.จังหวัดขอนแก่น แหล่งท่องเที่ยว ที่สำคัญ เช่น พระมหาธาตุขามแก่น อ.เมือง สิมอีสานวัดป่าแสงอรุณ อ.เมือง พิพิธภัณฑ สถานแห่งชาติขอนแก่น ปราสาทเปือยน้อย อ.เปือยน้อย พระธาตุขามแก่น อ.น้ำพอง วัดสระบัวแก้ว อ.หนองสองห้อง สิมวัดสระทองบ้านบัว อ.มัญจาคีรี หมู่บ้านงูจงอาง อ.น้ำพอง ส่วนทางธรรมชาติ อาทิ เขื่อนอุบลรัตน์ อุทยานภูเก้าภูพานคำอุทยานแห่งชาติน้ำพอง พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง อ.ภูเวียง พระพุทธไสยาสน์ประดิษฐาน บนยอดภูเวียง งานประเพณี อาทิ เทศกาลงานไหม ประเพณีผูกเสี่ยว เทศกาลไหว้พระธาตุขามแก่น เป็นต้น

 

4.จังหวัดกาฬสินธุ์ แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ เช่น พระธาตุยาคู วัดโพธิ์ชัย อ.กมลาไสย เป็นเมืองโบราณสมัยทวารวดี วัดพุทธนิมิต ภูค่าว อ.สหัสขันธ์ มีพระพุทธรูปไสยาสน์ตะแคงซ้าย พุทธสถาน ภูสิงห์ ยอดเขาเป็นที่ประดิษฐานพระพรมภูมิปาโล ขนาดใหญ่ หน้าตักกว้าง 10.5 เมตร ส่วนทางธรรมชาติและวัฒนธรรม อาทิ วัดสักกะวัน สถานที่ขุดพบกระดูกไดโนเสาร์ สถานีศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าลำปาว (สวนสะออน) เขื่อนลำปาว ศูนย์วัฒนธรรมผู้ไทยและวิจิตรแพรวา บ้านโพน น้ำตกตาดทอง อ.เขาวง ผาเสวย งานประเพณีที่สำคัญ คือ งานมหกรรมโปงลาง เป็นต้น

นายเทวัญกล่าวต่อว่า แผนการกระตุ้นตลาดส่งเสริมการท่องเที่ยวปีนี้จึงมีโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง กลุ่มร้อยแก่น สารสินธุ์ ในหัวข้อ “เที่ยวอีสานกลางมีเฮ” เป็นภาพยนตร์สั้นมุ่งเน้นเผยแพร่วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี ส่งเสริมภาพลักษณ์ อันดีงาม และเปิดประตูส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด

 

โดยการนำเสนอภาพลักษณ์มุมมองใหม่ที่สร้างความประทับใจให้กับ นักท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ผ่านเรื่องราวของหนังสั้น และ ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจด้านภาพยนตร์ รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่สนใจการทำภาพยนตร์ มีเวทีที่จะแสดงออกถึงความสามารถและเป็นช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน

สนใจติดต่อขอรายละเอียดได้ที่สำนักงานการท่องเที่ยวและ กีฬาจังหวัดมหาสารคาม กำหนดระยะเวลาตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 ส.ค.2561

รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมจาก

Facebook Comments