วันที่ 19 เม.ย.- ผู้ผลิตปลาร้ามหาสารคาม ประธานกลุ่มแม่บ้านหนองล่ามให้ความมั่นใจบริโภคปลอดภัย 100% กระบวนการผลิตทุกขั้นตอนเน้นความสะอาดมีมาตรฐาน อย. ขึ้นโอท็อประดับอำเภอ/จังหวัด

มหาสารคาม

 

กรณีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศกำหนดมาตรฐานสินค้าตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551 โดยระบุว่าด้วยคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรเห็นสมควรกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องปลาร้าเป็นมาตรฐานทั่วไป เพื่อส่งเสริมสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน และปลอดภัยนั้น ซึ่งประกาศดังกล่าวได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

 

มหาสารคาม

นางทองม้วน ศรีทัดยศ ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองล่าม ต.เหล่าบัวบาน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม กล่าวว่า ทางกลุ่มไม่ได้กังวล เพราะที่ผ่านมาการผลิตปลาร้ามีมาตรฐาน อย.อยู่แล้ว  ทั้งปลาร้าหมักตัว ปลาร้าผง ปลาร้าต้มสุก และปลาร้องบอง หรือปลาร้าทรงเครื่อง ฉะนั้น เรื่องความสะอาดผู้บริโภควางใจได้  ส่วนกรรมวิธีการผลิต ทางกลุ่มจะใช้ปลาน้ำจืดทั่วไปมาหมักทำเป็นปลาร้า เช่น ปลาขาว ปลาสร้อย ปลากระดี่ และปลานิล แต่ละเดือนจะใช้ปลาประมาณ 1 ตัน ใช้เวลาหมักไม่ต่ำว่า 6-12 เดือน จึงจะนำออกมาจำหน่ายเพื่อบริโภค รับรองได้ว่าทุกขั้นตอนสะอาดปลอดภัยแน่นนอน อีกทั้งปลาร้าของกลุ่มบ้านหนองล่ามยังได้รับมาตรฐานเป็นสินค้า OTOP ของอำเภอและจังหวัด

 

 

ภาพและข้อมูลข่าวจาก

Facebook Comments