เมื่อวันที่ 29 พ.ย.พล.ต.กฤษณ์ จันทรนิยม โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย เปิดเผยว่า พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) ได้สั่งการไปยังหน่วยต่างๆ เน้นย้ำให้กำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย จะต้องมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับมอบหมาย

โดยทุกหน่วยต้องมีความพร้อมในการสนับสนุนรัฐบาล และ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติ ตามบัญชาของรองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม โดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ

 

บิ๊กป้อม

พร้อมกันนี้ยังได้ขอให้กำลังพลทุกนายมีวิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง จะต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมือง ให้ทุกหน่วยร่วมมือให้การสนับสนุนการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในปี 2562 ตามสิทธิหน้าที่ของการเป็นพลเมืองไทยที่ดีต่อไป

ทั้งนี้ได้กำชับให้ผู้บังคับหน่วยทุกหน่วยชี้แจงให้กำลังพลจะต้องมีทัศนคติในการเป็นทหารที่ดี มีความอดทนเสียสละ ปฏิบัติตามระเบียบวินัยทหารและประพฤติตัวอย่างเหมาะสม สามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ในทุกโอกาส อย่างแท้จริง

 

ข้อมูลข่าวจาก

Facebook Comments