ค่าฝุ่นละอองในอากาศเขตตัวเมืองขอนแก่นเกินมาตรฐาน เหตุจากความมักง่ายเผาไร่อ้อยและเผาที่นารกร้าง ล่าสุดผู้ว่าฯ ขอนแก่นเร่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาเป็นการด่วน พร้อมแนะประชาชนสวมหน้ากากอนามัย

วันที่ 5 ก.พ. 62 ที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 10 ขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ โดยเฉพาะในเขตตัวเมืองขอนแก่นที่พบค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน แต่ยังไม่ถึงขั้นส่งผลกระทบต่อประชาชน โดยในที่ประชุมได้มีการสั่งการมอบหมายให้แต่ละหน่วยงานได้ไปแก้ไขปัญหาเป็นการเร่งด่วนเพื่อไม่ให้ค่าฝุ่นละอองสูงไปกว่าที่เป็นอยู่และจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพประชาชน

 

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ปัญหาฝุ่นละอองที่จังหวัดขอนแก่นในขณะนี้ สาเหตุหลักเกิดจากการเผาไร่อ้อย เป็นช่วงที่เกษตรกรชาวไร่อ้อยต่างเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตส่งโรงงาน ทำให้เกษตรกรจำนวนมากเลือกวิธีการเผาอ้อยแทนการจ้างแรงงานมาตัด นอกจากนี้ยังพบว่าที่นาที่ไม่ได้เพาะปลูกก็มีการเผาหญ้าที่ขึ้นรก ทั้งเกิดจากฝีมือคน และเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

“ปัญหาการเผาอ้อยเพื่อส่งหีบโรงงานนั้นได้ให้ทางโรงงานน้ำตาลไปทำความเข้าใจกับเกษตรกรที่เป็นเครือข่ายส่งอ้อยให้กับโรงงาน ที่สำคัญต้องกำชับผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนช่วยรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไม่ให้มีการเผาอ้อยหรือเผาตอซังข้าว ให้ใช้แรงงานคนแทนเพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย” นายสมศักดิ์กล่าว

ขณะที่สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นเองได้พยายามแก้ปัญหาลดปริมาณฝุ่นละอองโดยใช้มาตรการตรวจควันดำกับรถยนต์ทุกชนิด และขอให้ประชาชนได้เตรียมหน้ากากอนามัยป้องกันอันตรายจากควันดำและฝุ่นละอองด้วย

สำหรับจังหวัดขอนแก่น ณ วันนี้ค่า PM 2.5 อยู่ที่ 75 จากมาตรฐานไม่เกิน 50 แม้ว่าจะเป็นค่าปานกลางยังไม่ส่งผลต่อสุขภาพ ทำให้ทางจังหวัดขอนแก่นเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นฝุ่นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 2.5 ไมครอน เกิดจากการเผาไหม้ ทั้งจากยานพาหนะ การเผาวัสดุการเกษตร ไฟป่า และกระบวนการอุตสาหกรรม สามารถเข้าไปถึงถุงลมในปอดได้

เมื่อสูดดมสะสมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำจะส่งผลทําให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ และโรคปอดต่างๆ หากได้รับในปริมาณมาก หรือเป็นเวลานานจะสะสมในเนื้อเยื่อปอด ทําให้การทํางานของปอดเสื่อมประสิทธิภาพลง ทําให้หลอดลมอักเสบ มีอาการหอบหืด

(อ่าน: ข่าวเด่นรอบวัน ทันสถานการณ์ )

ที่มา: mgronline

Facebook Comments