วันที่ 13 มิถุนายน นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่กองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือ ปปป. ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่วัดธาตุพระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น เนื่องจากพบว่างบประมาณกว่า 10 ล้านบาท ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาโอนมาให้ มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองพุทธศาสนศึกษา โอนเงินคืนมาเป็นของตนเองโดยเหลือไว้ให้ทางวัดประมาณ 1 ล้านบาทเท่านั้น

สำหรับวัดธาตุพระอารามหลวงเป็นวัดที่มีโรงเรียนปริยัติธรรม หรือโรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยาตั้งอยู่ และเป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยเป็นงบสนับสนุนเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แต่ ปปป.ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า กรณีทุจริตครั้งนี้ เจ้าอาวาสวัด และพระสงฆ์ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทุจริต

“วันนี้ทางจังหวัดขอนแก่นจะดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงปมทุจริตเงินทอนวัด ให้ได้ข้อสรุปภายใน 30 วัน โดยมี นายอลงกต วรกี ปลัดจังหวัดขอนแก่น เป็นหัวหน้าชุดในการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว คลังจังหวัดทำหน้าที่เลขานุการ ว่า มีเจ้าหน้าที่คนใด พระสงฆ์รูปไหน วัดไหน ในจังหวัดขอนแก่น เข้าไปเกี่ยวข้อง เอื้ออำนวยให้ความสะดวก หรือ ไปเชื่อมโยงทำให้มีขบวนการเชื่อมโยงในรูปแบบเงินทอนวัด เข้ามากัดกร่อนความศรัทธาประชาชนที่นับถือพระพุทธศาสนา ทางคณะกรรมการต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ได้ เพราะไม่ต้องการให้บุคคลใดก็ตามเข้าไปทำลายสมณเพศที่เป็นผู้บริสุทธิ์นั้นแปลกเปื้อน จึงต้องมีการตั้งกรรมการขึ้นมาเพื่อให้สมณะเพศในจังหวัดบริสุทธิ์ ประชาชนเคารพศรัทธาตลอดไป” นายสมศักดิ์กล่าว

นายสมศักดิ์กล่าวว่า คณะกรรมการชุดตรวจสอบข้อเท็จจริงเงินทอนวัดใน จ.ขอนแก่น จะต้องตรวจสอบว่า 10 ปีที่ผ่านมา มีเงินสำนักงานพระพุทธศาสนาโอนมาให้ผิดปกติมากน้อยขนาดไหน นอกจากนี้จะทำหน้าหนังสือกราบนมัสการเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด ในการเข้ามาช่วยตรวจสอบคณะสงฆ์ ถ้าสงสัยประการใดขอให้แจ้งมาที่คณะกรรมการฯ เพื่อจะเข้าไปตรวจสอบเส้นทางการเงินตามที่ท่านแจ้งมา ส่วนการตรวจสอบของส่วนกลางที่ให้ ปปป.มาตรวจสอบในจังหวัด จึงเป็นหน้าที่ของท่านที่ดำเนินการ ทางจังหวัดส่งเสริมและสนับสนุน ส่วนทางจังหวัดก็จะตรวจสอบอีกทางหนึ่งเพื่อสนับสนุน ปปป. พร้อมดำเนินการตามระเบียบแบบแผนทางราชการที่จังหวัดสามารถดำเนินการได้

 

ที่มา : มติชนออนไลน์

 

Facebook Comments