กรณีที่มีผู้โพสต์เนื้อหาในสื่อสังคมออนไลน์ “เตือนภัย! โดนแม่ค้าที่นำรถมาเปิดท้ายขายขนมไทยย่านตลาดประมงพื้นบ้านอ่างศิลา จ.ชลบุรี ขายไม่ติดราคา ต้องจำยอมจ่ายค่าขนม 2 กล่อง 480 บาท”

การกระทำดังกล่าวถือเป็นการทำผิดกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ที่ต้องปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจน หากฝ่าฝืนจะต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และการจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควร ต้องระวางโทษจำคุก 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ดังนั้น หากไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าและบริการ หรือพบเจอกรณีราคาสินค้าและบริการที่แพง ไม่ติดป้ายแสดงราคา ผู้บริโภคสามารถกระทำได้ดังต่อไปนี้

  1. ร้องเรียนด้วยตนเองที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนราคาสินค้า กรมการค้าภายใน จ.นนทบุรี

    หรือโทรสายด่วน 1569

สำหรับในส่วนภูมิภาค ร้องเรียนได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนราคาสินค้า สำนักงานการค้าภายในจังหวัดทุกจังหวัด

  1. แจ้งพฤติกรรมที่ต้องการร้องเรียน รายละเอียดของสินค้าหรือบริการ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ตั้งร้าน โดยที่ผู้ร้องเรียนไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้เสียหาย ก็สามารถร้องเรียนได้

  2. ชื่อที่อยู่เบอร์ติดต่อกลับของผู้ร้องเรียน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ผู้แจ้งเบาะแสมีสิทธิได้รับสินบนนำจับ 25% ของยอดที่เปรียบเทียบปรับ

ที่มา ไทยคู่ฟ้า

Facebook Comments