จังหวัดมหาสารคาม โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม กำหนดจัดงานโครงการตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2556 1/62 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิด กลไกการแข่งขันรับซื้อข้าว เปลือกของเกษตรกรให้มีอำนาจในการต่อรองมากขึ้นรวมทั้งได้รับความเป็นธรรมทางด้านราคาชั่งน้ำหนักและการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตร และผู้ประกอบการค้าข้าว (โรงสี) สามารถเลือกซื้อข้าวเปลือกตามคุณภาพ

สำหรับเกษตรกรชาวนาที่เก็บเกี่ยวข้าวเปลือกแล้วหากตัดสินใจจะขายในช่วงนี้ กรมการค้าภายในร่วมกับจังหวัดมหาสารคามจัดตลาดนัดข้าวเปลือกเพื่อเป็นทางเลือกในการขายข้าวเปลือกให้เกษตรกรชาวนาอีกทางหนึ่ง โดยในการซื้อขายจะได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ได้รับความเป็นธรรม ในต่อรองในการต่อรองราคา การชั่งน้ำหนัก การหักลดความชื้น และสิ่งเจือปน เกษตรกรจะได้รับเงินสดกลับบ้านทันที “ผู้ซื้อมากราย-ผู้ขายมีสิทธิ์เลือก-ข้าวเปลือกได้ราคาดี-รับเงินสดทันที-มีเจ้าหน้าที่คอยดูแล”

การจัดตลาดนัดข้าวเปลือกดังกล่าวกำหนดจัดจำนวน 2 ครั้งดังนี้ 
ครั้งที่ 1 สหกรณ์การเกษตรโกสุมพิสัย จำกัด อำเภอโกสุมพิสัยระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2561
ครั้งที่ 2 สหกรณ์การเกษตรวาปีปทุม จำกัด อำเภอวาปีปทุมระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2561

 

วิศิษฎ์ เย็นศิริ /ส.ปชส.มหาสารคาม/ข่าว

 

Facebook Comments