Home Breaking News ข่าวดี! ไทยมีโอกาสรับวัคซีนโควิด ลำดับต้น ๆ ของโลก

ข่าวดี! ไทยมีโอกาสรับวัคซีนโควิด ลำดับต้น ๆ ของโลก

ข่าวดี! ไทยมีโอกาสรับวัคซีนโควิด ลำดับต้น ๆ ของโลก

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลเร่งผลักดันให้ประเทศไทย เป็นประเทศแรก ๆ ของโลกที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยได้ลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนง (Letter of Intent) การผลิต และจัดสรรวัคซีนวิจัยป้องกันโควิด-19 ร่วมกับมหาวิทยาลัยอ็อกซฟอร์ด ซึ่งจะใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิต นอกจากนี้ ยังให้สิทธิประเทศไทย สำหรับจัดจำหน่ายวัคซีนให้แก่ประเทศในกลุ่มอาเซียนอีกด้วย

.

ปัจจุบัน รัฐบาลได้เตรียมจัดหาวัคซีนหลายแนวทาง ทั้งการจองล่วงหน้าจากต่างประเทศ และสนับสนุนการผลิตวัคซีนภายในประเทศ รวมทั้งจัดสรรงบประมาณ เพื่อใช้ในด้านสาธารณสุขกว่า 4.5 หมื่นล้านบาท เพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.