นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นางนิศากร นนทะโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม เกิดความคิดที่จะสร้างสีสันให้กับงานแถลงข่าวการจัดงาน “ประเพณีบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2561”

มหาสารคาม

ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ 12 – 21 มกราคม 2561 ให้เป็นงานที่ไม่ธรรมดา จึงสวมบทเป็นผู้ใหญ่บ้านส่วนนายกเหล่ากาชาดเป็นเมียผู้ใหญ่ ให้รองผู้ว่าฯทั้ง 2 คน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเป็นลูกบ้านแต่งกายชุดพื้นเมือง ชุดผ้าไทย และชุดสีสันชาติอาเซียน แล้วแปลงโฉมภายในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นสถานที่จำลองการจัดงานบุญเบิกฟ้าและกาชาดฯ นำกิจกรรมสำคัญและสีสันต่างๆมาจำลองและสาธิตให้สื่อมวลชน ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชมและนำไปถ่ายทอดบอกต่อก่อนถึงวันจัดงานจริง โดยประเพณีบุญเบิกฟ้าและงานกาชาด ถือเป็นงานประจำปีที่ยิ่งใหญ่ของมหาสารคาม เพื่อเป็นการบูชาพระแม่โพสพ ตามความเชื่อเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหาร สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ ส่งเสริมการท่องเที่ยว และหารายได้เพื่อกิจกรรมสาธารณกุศลให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคามมหาสารคาม

มหาสารคาม

การแสดงเริ่มต้นด้วยการร้องเรียกลูกบ้านให้มาร่วมกันทำพิธีสู่ขวัญข้าว บูชาพระแม่โพสพ โดยฟ้อนเคียวเกี่ยวข้าวเข้าสู่งาน และนั่งเล่าเรืองราวการทำนา และพิธีบูชาพระแม่โพสพ เนื่องในงานบุญประเพณีบุญเบิกฟ้า ตามความเชื่อที่ว่า เมื่อถึงวันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี ฟ้าจะเริ่มไขประตูฝน จะมีเสียงฟ้าร้อง และทิศที่ฟ้าร้องเป็นสัญญาณบ่งบอกปริมาณน้ำฝน และถือเป็นการเตรียมตัวเริ่มต้นฤดูกาลทำนา ชาวนาก็จะนำปุ๋ยคอกไปใส่ผืนดินให้มีความอุดมสมบูรณ์เป็นการตอบแทนผืนแผ่นดินที่ทำกิน และเตรียมพร้อมเพาะปลูกข้าวซึ่งฝนแรกของปีกำลังจะมาถึง โดยมีแม่โพสพสาวสวย รับบทโดย น.ส.ชนิดา คูศรีพิทักษ์ อัยการจังหวัดผู้ช่วยสำนักงานอัยการจังหวัดมหาสารคาม มาให้พรและหว่านและแจกเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับเกษตรกรนำไปเพาะปลูก จากนั้นผู้ใหญ่เสน่ห์และภรรยา พาลูกบ้านหว่านปุ๋ยคอกลงแปลงนาเพื่อเป็นการบำรุงดินตามวิธีการดั้งเดิม

มหาสารคาม

มหาสารคาม

นอกจากนี้ยังจำลองพิธีทำบุญเฮือน เอาข้าวขึ้นยุ้งฉาง นำข้าวเปลือกไปทำบุญที่วัด และเที่ยวชมงานมหรสพภายในงาน มีทั้งหมอลำ และวงดนตรีลูกทุ่งอีสาน กิจกรรมเที่ยวชมและซื้อสินค้าตลาดประชารัฐ การตักมัจฉากาชาดลุ้นของรางวัลต่างๆ และชมการเดินแบบลายผ้ามัดหมี่ประจำ 13 อำเภอของจังหวัดมหาสารคาม จากนางแบบ นายแบบกิตติมศักดิ์

มหาสารคาม

มหาสารคาม

สำหรับกำหนดการจัดงาน “ประเพณีบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2561” พิธีเปิดงานวันที่ 12 มกราคม 2561 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม กำหนดจัดขบวนแห่อย่างยิ่งใหญ่ 7 ขบวน ประกอบด้วย ขบวนประชาสัมพันธ์งาน, ขบวนดุริยางค์, ขบวนเทิดพระเกียรติคุณแผ่นดิน, ขบวนคุณข้าว, ขบวนคุณน้ำ, ขบวนคุณธัญญาหาร และขบวนที่ 7 ขบวนวิถีถิ่นอิสานสู่การท่องเที่ยว จะประกอบด้วยขบวนแห่ 5 ขบวน คือ ขบวนฮีต 12 คอง 14, ขบวนกราบพระธาตุนาดูน, ขบวนค้ำจุนภูมิปัญญาวาปี, ขบวนราชินีเส้นสายลายผ้า และขบวนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยในวันเดียวกันนี้จะมีพิธีเปิดร้านมัจฉากาชาดด้วย มีรางวัลมากมายที่ส่วนราชการ เอกชนนำมาบริจาคให้กับกาชาดจังหวัด เช่น รถจักรยานยนต์ 18 คัน, จักรยาน 247 คัน, โทรทัศน์ 21 เครื่อง, ตู้เย็น 49 เครื่อง, พัดลม 321 เครื่อง, เครื่องซักผ้า 16 เครื่อง

มหาสารคาม

มหาสารคาม

ส่วนพิธีบวงสรวงแม่โพสพ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 09.09 น. ณ บริเวณลานหอพระประธานกันทรวิชัย ซึ่งจะมีพิธีเสี่ยงทายคางไก่ เสี่ยงทายผิวไข่ ประกาศทิศฟ้าร้องและคำทำนาย และขบวนหาบปุ๋ยคอกใส่ในแปลงนา ตามโบราณพิธีของชาวมหาสารคามที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา

มหาสารคาม

มหาสารคาม
ที่มา: ส.ปชส.มหาสารคาม/ข่าว

 

Facebook Comments