Home Breaking News งานประเพณีบุญเบิกฟ้า 2564 จ.มหาสารคาม วันที่ 8 มกราคม – 17 มกราคม 2564 (10 วัน 10 คืน)

งานประเพณีบุญเบิกฟ้า 2564 จ.มหาสารคาม วันที่ 8 มกราคม – 17 มกราคม 2564 (10 วัน 10 คืน)

งานประเพณีบุญเบิกฟ้า 2564 จ.มหาสารคาม วันที่ 8 มกราคม – 17 มกราคม 2564 (10 วัน 10 คืน)

ประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีบุญเบิกฟ้า 2564 จ.มหาสารคาม กำหนดจัดงานประเพณีบุญเบิกฟ้าและงานกาชาด 8 มกราคม – 17 มกราคม 2564 (10 วัน 10 คืน)

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ที่ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผวจ.มหาสารคาม ประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานประเพณีบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2564 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 8 – 17 มกราคม 2564 (10 วัน 10 คืน) ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม โดยมี นายธรรมนูญ แก้วคำ รอง ผวจ.มหาสารคาม นายนราธร ศรประสิทธิ์ ปลัดจังหวัดมหาสารคาม นางพรศรี ตรงศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม


ด้วยจังหวัดมหาสารคามและเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ได้กำหนดการจัดงานประเพณีบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัดมหาสารคามขึ้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและฟื้นฟูประเพณีพื้นบ้านของชาวอีสานและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย รวมทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด สำหรับกิจกรรมยังคงเป็นเหมือนปีที่แล้ว เช่น การประกวดคัฟเวอร์แดนซ์ การประกวดสำรับอาหารและแข่งขันส้มตำลีลา การแสดงดนตรีโปงลาง การแสดงของโรงเรียนในสังกัดเอกชน การแสดงมหกรรมหมอลำ การประกวดวงดนตรีสตริงนักเรียน/นักศึกษา การจัดงานเส้นสายลายผ้าสารคาม การประกวดนางสาวมหาสารคาม และในปีนี้ได้เพิ่มการจัดประกวดร้องเพลงลูกทุ่งท้องถิ่น โดยผู้เข้าประกวดต้องเป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งจัดโดยที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม เพื่อร่วมสืบสาน อนุรักษ์ฟื้นฟู ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมอันดีงาม และสร้างความบันเทิงให้แก่ประชาชนที่เข้ามาร่วมมงานอีกด้วย

ขอบคุณที่มา: ภาณุวัชร-ข่าว/จตุราภรณ์-ภาพ ส.ปชส.มหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.