Home Breaking News จังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ครบรอบ 100 ปี

จังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ครบรอบ 100 ปี

จังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ครบรอบ 100 ปี

 

วันนี้(28ก.ย.60)เวลา 08.00 น. ที่บริเวณหน้าเสาธง อาคารหอประชุมจังหวัดมหาสารคาม นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน สื่อมวลชน มูลนิธิ นักเรียน นักศึกษา และผู้แทนประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ครบรอบ 100 ปี ด้วยการเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสา และร่วมร้องเพลงชาติไทยอย่างพร้อมเพรียงกัน ตามที่รัฐบาลกำหนดจัดกิจกรรม เนื่องในวันที่ระลึกวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย เป็นสัญลักษณ์ของความสามัคคีของคนในชาติ โดยให้เริ่มในวันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นปีแรก และไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ ซึ่งจัดขึ้นพร้อมกับส่วนกลางที่บริเวณหน้าเสาธง และตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล


นอกจากนี้จังหวัดมหาสารคาม ยังได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมกันประดับธงชาติไทย ณ อาคาร บ้านเรือน และสถานที่ตามความเหมาะสมด้วย

 


สำหรับกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ครบรอบ 100 ปี ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ยังได้มีการจัดนิทรรศการวันพระราชทานธงชาติไทย “100 ปี ธงชาติไทย ร้อยดวงใจ ไทยทั้งชาติ” เพื่อเผยแพร่ประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับธงชาติไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ความสำคัญและข้อปฏิบัติต่อธงชาติไทย ระเบียบเกี่ยวกับการใช้ การชัก และประดับธงชาติไทย เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง

 

ที่มา:ส.ปชส.มหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.