วันที่ 15/7/62 ที่ ห้องประชุมลีลาวดี โรงแรมวสุ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ” วิทยุชุมชนสารคาม ร่วมสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562″ ซึ่งจัดโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม

              นางสาววิภาดา รัตนโรจนา ประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า การจัดอบรม “วิทยุชุมชนสารคาม สร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริต” ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักจัดรายการวิทยุที่เข้าร่วมกิจกรรม นำข้อมูลไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชน พร้อมเชิญชวนให้ผู้ฟังให้ร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ หมู่บ้าน ชุมชน ของตนเอง และสังคมต่อไป

              ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าว ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อนำจังหวัดมหาสารคามใสสะอาด ซึ่งมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พร้อมกฏหมายที่เกี่ยวข้องและคดีตัวอย่าง จาก สำนักงาน ปปช.ประจำจังหวัดมหาสารคาม พร้อมทั้งมีการเสวนาเรื่อง “การเสนอข่าว โกงสอบเข้า อบต.จ.มหาสารคาม” การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม ออกอากาศทางระบบ เอ.เอ็ม 531 กิโลเฮิร์ซ มีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย นักจัดรายการวิทยุจากสถานีวิทยุหลัก และสถานีวิทยุชุมชนในจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 80 คน

#ร่วมสร้างเครือข่ายวิทยุชุมชนมหาสารคามต่อต้านทุจริต #จังหวัดมหาสารคาม #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุรเดช หนึ่งชนะ

ผู้เรียบเรียง : สุพจน์ กาบแก้ว

แหล่งที่มา : สวท.มหาสารคาม

Facebook Comments