เลขาธิการปปท. เรียกประชุมคณะทำงาน สรุปภาพรวมสอบทุจริตเงินสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง จับตาชี้ชัดคนอยู่เบื้องหลัง หลังพบหลักฐานเชื่อมโยงที่สูงกว่าระดับผู้อำนวยการศูนย์

ช่วงเช้า พันโทกรทิพย์ ดาโรจน์ เลขาธิการปปท. ได้เรียกประชุมชุดปฏิบัติการทั้ง 15 ชุด ที่ลงพื้นที่ตรวจสอบ กรณีการใช้จ่ายเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและคนไร้ที่พึ่ง ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อสรุปภาพรวม และ รายงานความคืบหน้า โดยเฉพาะในส่วนของ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ตามเป้าหมายเร่งด่วน 37 ศูนย์ ที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณเกิน 1ล้านบาท และพื้นที่อื่นๆที่ตรวจพบความผิดปกติรวม 53 จังหวัด ว่าจะสามารถเสนอคณะกรรมการปปท. ตั้งอนุกรรมการไต่สวนความผิดได้เพิ่มเติมหรือไม่ รวมถึงรับทราบข้อมูลล่าสุด ซึ่งขณะนี้ยังเหลืออีก 23 จังหวัด ที่อยู่ระหว่างการสืบสวนข้อเท็จจริงในเบื้องต้น

 

ขณะเดียวกัน ยังต้องจับตาการเปิดเผยข้อมูลคนที่อยู่เบื้องหลังการทุจริต หลังได้ร่วมตรวจสอบกับ ปปง.และ สตง. มาตลอด 1 เดือนที่ผ่านมา จนพบหลักฐานเชื่อมโยงสูงกว่าผู้อำนวยการศูนย์ ว่าจะไปถึงระดับใด ซึ่ง หากเกินอำนาจปปท. ตั้งแต่ซี 8 ขึ้นไปก็จะส่งสำนวนการตรวจสอบให้กับ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ปปช.เพื่อไต่สวนต่อเพื่อเอาผิดทางอาญา รวมถึงเสนอเรื่องให้ต้นสังกัด พิจารณาความผิดทางวินัยควบคู่ด้วย

 

เนื้อหาข่าวจาก

Facebook Comments