เมื่อวันที่ 22 มี.ค.61 ที่บริเวณพระบรมธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัมหาสารคาม นางสาวฐานิตรัชต์ เจริญศิริ รักษาการ ผอ.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม ผู้แทนจาก ททท.(ขอนแก่น) พาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม และประธานชมรมจักรยานจังหวัดมหาสารคาม ร่วมแถลงข่าว เชิญชวนนักปั่น ร่วมปั่นจักรยานในโครงการยกระดับการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดครบวงจร กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด รายการท่องเที่ยววิถีชุมชน (ปั่นลั่นทุ่ง ชมวิถีชุมชน มหานครจำปาศรี)

นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัมหาสารคาม กล่าวว่า กิจกรรมปั่นลั่นทุ่ง ชมวิถีชุมชน มหานครจำปาศรี เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดมหาสารคาม และเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติ ให้ได้รับรู้ถึงคุณค่าของสถานที่ท่องเที่ยวที่งดงาม และถือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนใช้จักรยานในการเดินทาง และออกกำลังกายมากขึ้น ซึ่งจะช่วยสร้างเครือข่ายนักปั่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่กับกิจกรรมด้านการกีฬา นำไปสู่การกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเกิดการเดินทาง ที่จะเกิดขึ้นควบคู่กับการใช้จ่าย รวมถึงการขยายวันเข้าพัก เป็นการกระจายรายได้ไปยังพื้นที่ต่างๆมากขึ้น

สำหรับกำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 30 – 31 มีนาคม 2561 วันที่ 30 มีนาคม ปั่นระยะทาง 10 กม. เริ่มปล่อยตัว 16.00 น. จากพระบรมธาตุนาดูนไปยังโบราณสถาน เช่น บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ศาลานางขาว แวะพักจุดชมธรรมชาติ เวลา 11.30 น.ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน และชมการแสดงทางวัฒนธรรม ส่วนวันที่ 31 มีนาคม ปั่นระยะทาง35 กม. เริ่มเปิดกิจกรรมเวลาประมาณ 07.00 น. ชมวิถีชีวิตชุมชน ชมความงดงามของ “ฮูปแต้ม” (จิตรกรรมฝาผนัง) เล่าเรื่องราวเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา ความเชื่อและวิถีชีวิตชาวบ้าน บนผนังของ “สิม” (พระอุโบสถ) ที่เก่าแก่ อายุกว่า 100 ปี ณ วัดโพธาราม ต.ดงบัง และ กู่สันตรัตน์ โบราณสถานถ่ายทอดเรื่องราวมหานครจำปาศรี สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 และสัมผัสความสดชื่นแห่งธรรมชาติและมิตรภาพของผู้คนในชนบท โดยทุกเส้นทางจะมีทีมงานปั่นท่องเที่ยวไปด้วยกัน แวะตามชุมชน ด้วยบรรยากาศการต้อนรับของชาวบ้านในชุมชนต่างๆตลอดเส้นทาง พร้อมชมความสวยงามและแวะถ่ายภาพแหล่งท่องเที่ยวสองข้างทาง


ข้อมูลข่าวจาก: ส.ปชส.มหาสารคาม

 

Facebook Comments