ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมหาสารคาม เตือนร้านค้าห้ามกักตุนสินค้าหรือสวมรอยขึ้นราคาสินค้าอื่นที่มิใช่แอลกอฮอร์และบุหรี่

วันนี้ (19 ก.ย. 60) ที่ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรม ศาลากลาง จังหวัดมหาสารคาม นางจันทร์เพ็ญ ศักดิวงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมหาสารคาม ได้ประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการออกตรวจเยี่ยมและทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการ ร้านค้าต่างๆ ไม่ให้มีการกักตุนสินค้า หรือขึ้นราคาสินค้าในห้วงนี้ จากผลพวงที่รัฐบาลได้ประกาศปรับขึ้นราคาเฉพาะสินค้าประเภทเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอร์ และบุหรี่ ซึ่งเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย ทั้งนี้เกรงว่าอาจมีผู้ไม่หวังดีอาศัยช่วงเวลาดังกล่าว ปรับขึ้นราคาสินค้าในประเภทอื่นๆ ที่ประชุมจึงมีมติกำหนดให้วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยตำรวจและ กอ.รมน.จังหวัด ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านค้าต่างๆ ภายในเขตอำเภอเมืองมหาสารคาม โอกาสนี้ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมหาสารคาม ได้ฝากความห่วงใยถึงผู้ประกอบการร้านค้าขอให้ติดสลากราคาสินค้าและวันหมดอายุของสินค้าด้วย

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม

 

Facebook Comments