นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนายนันทวิทย์ นาคแสง นายอำเภอกันทรวิชัย และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจพร้อมช่วยเหลือราษฎรที่ประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน เมื่อคืนวันที่ 13 พฤษภาคม 2561 โดยขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดมหาสารคาม กำลังดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบของทางราชการอย่างเร่งด่วน

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม ได้สรุปรายงานความเสียหายจากเหตุวาตภัยเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2561 เวลาประมาณ 20.00 น. ได้เกิดพายุฤดูร้อน มีฝนฟ้าคะนองและลมกรรโชกแรง ในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองมหาสารคาม อำเภอกันทรวิชัย และอำเภอยางสีสุราช โดยพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคาม ได้แก่ ตำบลตลาด ตำบลแก่งเลิงจาน ตำบลแวงน่าง และตำบลเกิ้ง มีราษฎรได้รับความเดือดร้อน 12 หมู่บ้าน 65 ครัวเรือน บ้านเรือนเสียหาย 65 หลัง

 

 

อำเภอกันทรวิชัย ได้รับผลกระทบ 5 ตำบล ได้แก่ ตำบลศรีสุข ตำบลนาสีนวน ตำบลขามเรียง ตำบลคันธารราษฎร์ และ ตำบลท่าขอนยาง ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 19 หมู่บ้าน 162 ครัวเรือน บ้านเรือนเสียหาย 156 หลัง ยุ้งข้าว 1 หลัง และคอกสัตว์ 1 หลัง

อำเภอยางสีสุราช พื้นที่ได้รับผลกระทบอยู่ในตำบลนาภู หมู่ 6,7,10 ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 19 ครัวเรือน ห้องน้ำ 1 หลัง เพิงพัก 1 หลัง และบ้านเรือน 19 หลัง

 

ส่วนเหตุวาตภัยเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.00 น. เกิดพายุฤดูร้อน มีฝนฟ้าคะนองและลมกรรโชกแรงในอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ได้แก้พื้นที่ หมู่ที่ 11,17 ตำบลเม็กดำ หมู่ที่ 9,10 ตำบลลานสะแก และหมู่ที่ 3 ตำบลเวียงสะอาด ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 13 ครัวเรือน บ้านเรือนเสียหาย 9 หลัง คอกสัตว์ 1 หลัง ยุ้งข้าว 2 หลัง โรงเรือนเก็บพืชผล 1 หลัง

 


ข่าวจาก…ชัยชนะ แดงทองคำ…ส.ปชส.มหาสารคาม/ข่าว

 

Facebook Comments