ฟังจากปาก! อาจารย์สายไหม ไชยศิรินทร์ หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มมส. กรณีถูกมหาวิทยาลัยฯตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง หาว่าเป็นผู้สั่งให้ “น้องแบม” น.ส.ปณิดา ยศปัญญาไปกราบผู้ที่ทุจริตเงินช่วยเหลือคนจน-ติดเชื้อ HIV ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งขอนแก่น และยังได้ทุบหลังน้องแบมด้วย

 

ภาพข้อมูลข่าวจาก:

Facebook Comments