เกษตรกรชาวอำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ผันตัวจากการเป็นชาวไร่มันสำปะหลังและไร่อ้อย หันมาปลูกหน่อไม้ฝรั่ง ปลูกครั้งเดียวเก็บผลผลิตขายได้หลายปี มีพ่อค้ามารับซื้อถึงสวน แต่ละวันมีรายได้ 500-1,000 บาท แค่ 1 ปี มีเงินหลักแสน

นางวิลัยวรรณ พิทพิมพ์วงศ์ ชาวบ้านบ่อแก ตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้เป็นเคยเป็นชาวไร่อ้อย และไร่มันสำปะหลังมาหลายสิบปี แต่ประสบปัญหาราคาและเรื่องแรงงาน ที่ต้องปลูกใหม่ทุกปีและมีรายได้ปีละครั้ง จึงมองหาพืชตัวใหม่ที่น่าจะสร้างรายได้ดีกว่า จึงทดลองปลูกหน่อไม้ฝรั่งที่บ้าน พบว่าเป็นพืชที่ปลูกง่าย ปลูกครั้งเดียวเก็บเกี่ยวไปได้หลายปี

ตอนนี้ขยายพื้นที่ปลูกเป็น 4-5 ไร่ โดยใช้พื้นที่ปลูกอ้อยและมันสำปะหลังเดิมมาปลูกหน่อไม้ฝรั่ง ปลูกเพียง 8 เดือน ก็เก็บผลผลิตขายได้ เฉลี่ยวันละ 10-20 กิโลกรัม มีแม่ค้ามารับซื้อถึงสวน ราคากิโลกรัมละ 50-60 บาท แต่ละวันมีรายได้ไม่ต่ำกว่า วันละ 500 บาท ใช้เวลาเฉพาะช่วงเช้าเก็บผลผลิตขาย ที่เหลือก็ไปทำงานอื่น ปลูกหน่อไม้ฝรั่งเพียง 1 ปี มีเงินหลักแสนบาท ส่งลูกสาวเรียนพยาบาลโดยไม่ต้องกู้ยืม ซึ่งตลาดหน่อไม้ฝรั่งยังเปิดกว้าง น่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับชาวไร่ชาวสวนที่ประสบภาวะขาดทุนจากพืชเศรษฐกิจอื่นๆ หันมาปลูกหน่อไม้ฝรั่งดูบ้าง

ลงทุนครั้งแรกไม่มากจะมีค่าต้นพันธุ์ ที่เหลือเป็นการลงทุนวางระบบน้ำ ปุ๋ยก็ผลิตขึ้นเอง ต้นพันธุ์อยู่ได้ 4-5 ปี เก็บเกี่ยวผลผลิตได้เรื่อยๆ แทบไม่ต้องลงทุนอะไรมาก โดยหน่อไม้ฝรั่งที่ปลูกเป็นพืชปลอดภัยจากสารพิษ ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าได้ผลผลิตคุณภาพดีและปลอดภัย

 

รายละเอียดข่าวจาก:กรมประชาสัมพันธ์

Facebook Comments