ครม.อนุมัติงบเพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือชาวนาให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ได้สูงสุดครัวเรือนละ 18,000 บาท

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติเพิ่มงบประมาณช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและเพิ่มคุณภาพข้าวให้แก่ข้าวนาปี ปีการผลิต 2561/62 ที่ดำเนินการโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่งมีเป้าหมายช่วยเหลือเกษตรกรจำนวน 4,057,310 ครัวเรือน กรอบวงเงิน 56,474.02 ล้านบาท ตามหลักเกณฑ์การช่วยเหลือ 1,500 บาทต่อไร่ ครอบครัวละไม่เกิน 12 ไร่ รวมเป็นเงินไม่เกิน 18,000 บาท
.
ทั้งนี้ เป็นผลจากการลงทะเบียนที่สิ้นสุดเมื่อวันที่ 28 ก.พ.62 มีเกษตรกรเพิ่มขึ้นจากเป้าหมาย 278,824 ครัวเรือน จำนวนที่นา 3,483,539 ไร่ คิดเป็นงบประมาณรวม 5,225.31 ล้านบาท

ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

Facebook Comments