วันที่ 12 มิถุนายน 2562 (เวลา 17.09 น.) ที่ บริเวณหน้าหอพระประธานกันทรวิชัย จ.มหาสารคาม นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายนที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นำผู้แทนส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน นิสิตนักศึกษา และประชาชน จ.มหาสารคาม ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เป็นวันที่ 3 เนื่องในพิธีบุญซำฮะ ซึ่งกำจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10-13 มิ.ย 62 โดยมี พระสงฆ์ 69 รูป สวดชัยมงคลคาถา หลังจากนั้น พระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ได้ประพรมน้ำพระพุทธมนต์แก่ผู้เข้าร่วมพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคล นอกจากนี้ภายในการประกอบพิธี สมาคมชาวจังหวัดมหาสารคาม และผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมจัดตั้งโรงทานบริการอาหาร และน้ำดื่มแก่ผู้เข้าร่วมพิธี

สำหรับกำหนดการจัดงานวันที่ 13 มิถุนายน 2562 (เวลา 07.00 น.) พิธีตักบาตร และประกอบพิธีปัดรังควาน บริเวณหอพระประธานกันทรวิชัย พร้อมเคลื่อนขบวนไปสู่สี่แยกสี่มุมเมืองเพื่อประกอบพิธีปัดรังควาน และร่วมรับชมขบวนฟ้อนรำ จากทุก 13 อำเภอ ร่วมฟ้อนรำจัมปาศรี และรำกุดนางใย เพื่อฉลองเมืองมหาสารคาม ครบรอบ 154 ปี

ประเพณีบุญซำฮะ หรือชำระ เป็นประเพณีการทำบุญในเดือนเจ็ดตามความเชื่อ “ฮีตสิบสอง ครองสิบสี่”ของประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือชาวอีสาน เมื่อถึงเดือนเจ็ดนิยมทำบุญชำระจิตใจให้สะอาด เพื่อปัดเป่ารังควาญสิ่งไม่เป็นมงคลออกจากหมู่บ้าน บางท้องถิ่นเรียกว่าประเพณีบุญเบิกบ้าน ซึ่งมีพิธีกรรมทั้งทาง พระพุทธศาสนา และคติความเชื่อ ตามประเพณีในวันงานชาวบ้านจะนำภัตตาหารถวายแด่พระสงฆ์ และร่วมกัน ฟังธรรม รวมทั้งมีพิธีเซ่นไหว้หลักบ้าน ดอนปู่ตา เพื่อขอพรให้พ้นจากภัยพิบัติต่าง ๆ และช่วยขับไล่สิ่งไม่ดีไม่งาม ออกไปพ้นจากหมู่บ้าน ชุมชน ให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่หมู่บ้าน บุญซำฮะ นิยมทำกันในเดือนเจ็ด ทั้งข้างขึ้น และข้างแรม เชื่อว่าเมื่อทำแล้วจะชำระล้างสิ่งที่เป็นเสนียดจัญไร อันจะทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่บ้านเมือง สิ่งที่ทำให้ เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายแก่บ้านเมือง เกิดโจรปล้นบ้านปล้นเมือง เกิดโรคระบาด ผู้คน สัตว์เลี้ยง วัว ควายล้มตาย บ้านเมืองเกิดเหตุเภทภัย จึงต้องทําบุญซําฮะ เพื่อชําระล้างสิ่งที่ไม่ดี ไม่งาม ไม่เป็นมงคลให้หมดไปจากบ้านเมือง และทำให้เกิดความรัก ความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ขึ้นในบ้านเมือง

ที่มา วิศิษฎ์ เย็นศิริ/ข่าว ส.ปชส.มหาสารคาม (cr:ภาพ chatchai สนง.วัฒนธรรมมหาสารคาม, lek อบจ.มหาสารคาม )

Facebook Comments