สมัครด่วนเลย!! โอกาสมาแล้วรับสมัครทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ หลายอัตรา สามารถไปสมัครด้วยตนเองไม่ต้องสอบภาค ก. สามารถเข้าไปสมัครได้เลยตามรายละเอียดข้างล่างนี้!!

ประกาศกรมการขนส่งทหารบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนหรือทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ประจำปี 2560

กรมการขนส่งทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน หรือทหารกองหนุนที่มีคุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ประจำปี 2560 จํานวน 40 อัตรา ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ
1.พนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ จำนวน 11 อัตรา (ชาย,หญิง)
2.พนักงานราชการ กลุ่มพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา (ชาย,หญิง)

3.พนักงานราชการ กลุ่มพนักงานต้อนรับ จำนวน 4 อัตรา (หญิง)
4.พนักงานราชการ กลุ่มเทคนิคและลูกมือช่าง(ช่างยนต์) จำนวน 12 อัตรา (ชาย)
5.พนักงานราชการ กลุ่มเทคนิคและลูกมือช่าง(ช่างทั่วไป) จำนวน 10 อัตรา (ชาย)

การรับสมัครสอบพนักงานราชการ
สามารถติดต่อสมัครพนักงานราชการ ด้วยตนเองเฉพาะในวันราชการ เวลา 09.00 – 15.00 ตั้งแต่วันที่ 28 – 31 สิงหาคม 2560 ณ แหล่งสมาคมนายทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก เลขที่ ๒ ถนน ประดิพัทธิ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ – ๒๒๔๑ – ๐๙๕๙ และ โทร.ทบ.(ทหาร) ๙๔๕๑๒

รายละเอียดเพิ่มเติมที่:ไฟล์สมัครทหารกองหนุน

>>>งานราชการ เปิดสอบราชการ หลายอัตรา หลายตำแหน่ง คลิกที่นี้!!<<<

 

สอบราชการ งานราชการ สอบตำรวจ ทหาร พยบาล ครู ท้องถิ่น อบต. อบจ. เทศบาล รัฐวิสาหกิจ สอบราชการ61 งานราชการ61 สอบตำรวจ61 ทหาร61 พยบาล61 ครู61 ท้องถิ่น อบต. อบจ. เทศบาล61 รัฐวิสาหกิจ61

 

Facebook Comments