วันที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 12.00 น.กรมทางหลวงชนบท รายงานสถานการณ์อุทกภัย ล่าสุดมีถนนทางหลวงชนบทในพื้นที่ประสบอุทกภัย 17 จังหวัด ได้รับผลกระทบ 51 สายทาง 61 แห่ง โดยเป็นเส้นทางที่สัญจรผ่านได้ 38 สายทาง 48 แห่ง,สัญจรไม่ได้ 13 สายทาง เนื่องจากน้ำท่วมสูง ซึ่งประกอบด้วย

1.ทางหลวงชนบทสาย นว.3041 แยกทางหลวงหมายเลข 117-บ้านหัวถนน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

2.ทางหลวงชนบทสาย นว.3102 แยกทางหลวงหมายเลข 117-บ้านเนิน เก้าเลี้ยว,ชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
3.ทางหลวงชนบทสาย นว.016 สะพานนิมมานรดี อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

4.ทางหลวงชนบทสาย นว.3099 แยกทางหลวงหมายเลข 333-บ้านยางขาว พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

5.ทางหลวงชนบทสาย อน.5002 เทศบาลเมืองอุทัยธานี-บ้านหาดทนง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

6.ทางหลวงชนบทสาย สพ.2004 แยกทางหลวงหมายเลข 33-บ้านสุด อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
7.ทางหลวงชนบทสาย อย.5034 แยก ทช.อย.3006-บ้านทองดอน อำเภอลาดบัวหลวง,เสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

8.ทางหลวงชนบทสาย อย.019 สะพานข้ามแม่น้ำน้อย อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

9.ทางหลวงชนบทสาย มค.3062 แยกทางหลวงหมายเลข 208-บ้านหนองผือ โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

10.ทางหลวงชนบทสาย ขก.2063 แยกทางหลวงหมายเลข 12-บ้านท่าเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

11.ทางหลวงชนบทสาย ขก.2079 แยกทางหลวง – บ้านหนองแสง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

12.ทางหลวงชนบทสาย ขก.1027 แยกทางหลวงหมายเลข 2-บ้านโคกท่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

13.ทางหลวงชนบทสาย นภ.6011 บ้านโนนสัง-บ้านโนนยาว อำเภอโนนสัง จ.หนองบัวลำภู

 

เนื้อหาข่าวจาก: ครอบครัวข่าว

 

Facebook Comments