Home Breaking News ทางหลวงชนบท ถูกน้ำท่วมยังสัญจรไม่ได้ 13 สายทาง ซึ่งประกอบด้วย

ทางหลวงชนบท ถูกน้ำท่วมยังสัญจรไม่ได้ 13 สายทาง ซึ่งประกอบด้วย

ทางหลวงชนบท ถูกน้ำท่วมยังสัญจรไม่ได้ 13 สายทาง ซึ่งประกอบด้วย

วันที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 12.00 น.กรมทางหลวงชนบท รายงานสถานการณ์อุทกภัย ล่าสุดมีถนนทางหลวงชนบทในพื้นที่ประสบอุทกภัย 17 จังหวัด ได้รับผลกระทบ 51 สายทาง 61 แห่ง โดยเป็นเส้นทางที่สัญจรผ่านได้ 38 สายทาง 48 แห่ง,สัญจรไม่ได้ 13 สายทาง เนื่องจากน้ำท่วมสูง ซึ่งประกอบด้วย

1.ทางหลวงชนบทสาย นว.3041 แยกทางหลวงหมายเลข 117-บ้านหัวถนน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

2.ทางหลวงชนบทสาย นว.3102 แยกทางหลวงหมายเลข 117-บ้านเนิน เก้าเลี้ยว,ชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
3.ทางหลวงชนบทสาย นว.016 สะพานนิมมานรดี อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

4.ทางหลวงชนบทสาย นว.3099 แยกทางหลวงหมายเลข 333-บ้านยางขาว พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

5.ทางหลวงชนบทสาย อน.5002 เทศบาลเมืองอุทัยธานี-บ้านหาดทนง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

6.ทางหลวงชนบทสาย สพ.2004 แยกทางหลวงหมายเลข 33-บ้านสุด อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
7.ทางหลวงชนบทสาย อย.5034 แยก ทช.อย.3006-บ้านทองดอน อำเภอลาดบัวหลวง,เสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

8.ทางหลวงชนบทสาย อย.019 สะพานข้ามแม่น้ำน้อย อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

9.ทางหลวงชนบทสาย มค.3062 แยกทางหลวงหมายเลข 208-บ้านหนองผือ โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

10.ทางหลวงชนบทสาย ขก.2063 แยกทางหลวงหมายเลข 12-บ้านท่าเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

11.ทางหลวงชนบทสาย ขก.2079 แยกทางหลวง – บ้านหนองแสง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

12.ทางหลวงชนบทสาย ขก.1027 แยกทางหลวงหมายเลข 2-บ้านโคกท่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

13.ทางหลวงชนบทสาย นภ.6011 บ้านโนนสัง-บ้านโนนยาว อำเภอโนนสัง จ.หนองบัวลำภู

 

เนื้อหาข่าวจาก: ครอบครัวข่าว

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.