สมัครวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 สมัครและสัมภาษณ์ทันทีในงาน walk-in interview ตำแหน่งงานสาขาทั่วประเทศ – Bank of Ayudhya

ทำได้ รับไปเลยผลตอบแทนที่เหนือกว่า
กับ “IncentiveProgram” ของกรุงศรี
กรุงศรีเปิดรับคนรุ่นใหม่ไฟแรงรักในงานขาย เพื่อเติบโตก้าวหน้าร่วมไปกับเรา พร้อมรับผลตอบแทนที่มากกว่าตั้งแต่วันแรกที่เริ่มงาน

สมัครและสัมภาษณ์ทันทีในงาน walk-in interview
วันเสาร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 – 15.00 น.
สถานที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ ถนนพระรามที่3  ชั้น 9

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสำหรับงานเครือข่ายการขาย
*ผู้จัดการสาขา( BM)
*ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา( ABM)
*เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ (CSR)
*เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจฝึกหัด (CSR Trainee)

หน้าที่และความรับผิดชอบ:
• นำเสนอให้คำแนะนำและปิดการขาย ในผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารบริษัทในเครือและพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อสร้างรายได้ตามเป้าหมายทางธุรกิจบนพื้นฐานความต้องการของลูกค้าและภายใต้กฎระเบียบของธนาคาร
• สร้างความสัมพันธ์และให้คำปรึกษากับลูกค้าทั้งรายปัจจุบันและรายใหม่เพื่อรักษาเพิ่มโอกาส และขยายฐานลูกค้าในการสร้าง รายได้ให้กับสาขา
• ให้บริการเปิดปิดบัญชีและคำขออื่นๆของลูกค้า

คุณสมบัติ
1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
2.อายุไม่เกิน 40 ปี
3.มีประสบการณ์ทางด้านงานขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร มีใจรักงานบริการและงานที่ท้าทาย
4.หากมีประสบการณ์ตรงในงานด้านการขายสินเชื่อ ประกันชีวิต บัตรเครดิต กองทุนประกันวินาศภัย สินเชื่อบ้าน สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อธุรกิจขนาดย่อมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ทำงาน
ทั่วประเทศ

ติดต่อ
โปรดเตรียมเอกสารดังนี้มาในวันนัดสัมภาษณ์:
1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3. สำเนาหลักฐานการศึกษา 1 ฉบับ
4. รูปถ่าย 1 ใบ
5. สำเนาหลักฐานการผ่านทหาร (สำหรับผู้ชาย) 1 ฉบับ
6. สำเนา Slip เงินเดือน หรือ สำเนาใบผ่านงาน (ถ้ามี) 1 ฉบับ

รับสมัครสำหรับท่านที่ต้องการทำงานในพื้นที่:  สาขาทั่วประเทศ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:Krungsri Recruitment Center 0-2296-2000 ต่อ 11443-11445
หรือส่งresume มาที่ EMAIL : chutima.dangkam@Krungsri.com
*** การจ่ายค่าตอบแทนเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด (มหาชน) ***

ธนาคารจัดรถรับส่งจาก MRT สถานีศูนย์การปะชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ทางออก 4
ตั้งแต่เวลา 9.00 – 14.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.krungsri.com/bank/th/Corporate-Info/Jobs-with-Us/Career-Search.html

Facebook Comments