นิสิต คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มมส ชนะเลิศแข่งขันสาวไหม จ.กาฬสินธุ์ งาน “มหัศจรรย์ถิ่นผู้ไทยราชินีไหมแพรวา พุทราหวานบ้านโพน (Amazing Phuthai) ครั้งที่ 4”

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นายสิทธิพงศ์ บัวทอง นายสันติ จั้นพลแสน นายสุเมธ จันทร์พันธ์ และนายวุฒิพงษ์ บุตรพันธ์ นิสิต สาขาการจัดการวัฒนธรรม ชั้นปีที่ 1 คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันสาวไหม ในงาน “มหัศจรรย์ถิ่นผู้ไทยราชินีไหมแพรวา พุทราหวานบ้านโพน (Amazing Phuthai) ครั้งที่ 4” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 27 มกราคม 2562 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ไทยผ้าไหมแพรวาบ้านโพน บ้านโพน ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์

ภาพ/ข่าว : คณะวัฒนธรรมศาสตร์
ที่มา : คณะวัฒนธรรมศาสตร์

Facebook Comments