น้ำชีเอ่อล้นท่วมพื้นที่เพาะปลูกชาวบ้านมหาสารคาม กว่า 100 ครัวเรือน ปลูกหอม เสียหายทั้งหมด

เกษตรกรปลูกต้นหอ

น้ำในแม่น้ำชีที่ไหลผ่านจังหวัดมหาสารคาม อยู่ในระดับวิกฤต ซึ่งเป็นน้ำที่สะสมในพื้นที่และน้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ที่เพิ่มการระบายน้ำกว่า 54 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำชีเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยวัดที่สถานี E91 อำเภอโกสุมพิสัย ระดับน้ำอยู่ที่ 12.35 เมตร สูงกว่าตลิ่ง 65 เซนติเมตร โดยเฉพาะที่ตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม ระดับน้ำในแม่น้ำชีเพิ่มสูงขึ้นเอ่อเข้าท่วมไร่นา บ้านเรือนประชาชน ถนนถูกตัดขาด พืชผลทางการเกษตรเสียหาย ชาวบ้านม่วงใหญ่ กว่า 100 ครัวเรือน ปลูกหอม ทั้งหมู่บ้าน กว่า 100 ไร่ เสียหายทั้งหมด โดยน้ำได้ไหลเข้าท่วม 4 หมู่บ้านได้แก่ บ้านม่วงใหญ่ ม่วงน้อย ดอนจำปา และบ้านดอนน้อย ชาวบ้านต้องใช้เรือสัญจรเข้า-ออกหมู่บ้าน

 

 

นางอุด ดอนไพรชุม ชาวบ้านม่วงใหญ่ ตำบลโพนงาม ตำบลโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า ตนเองปลูกหอมไปประมาณ 2 ไร่ ปีนี้น้ำท่วมเป็นรอบที่ 2 แล้ว ส่วนใหญ่คนในหมู่บ้านจะปลูกหอมกันทุกบ้าน ช่วงนี้กำลังแตกหน่อแล้วจะได้เก็บเกี่ยวมาขาย ราคากิโลกรัมละ 50 บาท แต่ถูกน้ำท่วมทั้งหมด

 

Facebook Comments