งานรัฐวิสาหกิจ พนักงาน กระตอบนิวส์

ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกคนพิการเข้าทำงานเป็นผู้รับจ้าง

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบรัฐวิสาหกิจ
1.รัฐวิสาหกิจ ตำแหน่ง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
2.รัฐวิสาหกิจ ตำแหน่ง ฝ่ายงานบริหารกลาง จำนวน 1 อัตรา
3.รัฐวิสาหกิจ ตำแหน่ง ศูนย์ไปรษณีย์เด่นชัย จำนวน 17 อัตรา
4.รัฐวิสาหกิจ ตำแหน่ง ศูนย์ไปรษณีย์ชุมพร จำนวน 17 อัตรา
5.รัฐวิสาหกิจ ตำแหน่ง ศูนย์ไปรษณีย์สุวรรณภูมิ จำนวน 12 อัตรา
6.รัฐวิสาหกิจ ตำแหน่ง ศูนย์ไปรษณีย์ทุ่งสง จำนวน 12 อัตรา
7.รัฐวิสาหกิจ ตำแหน่ง ศูนย์ไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยา จำนวน 13 อัตรา
8.รัฐวิสาหกิจ ตำแหน่ง ศูนย์ไปรษณีย์อุดรธานี จำนวน 13 อัตรา

9.รัฐวิสาหกิจ ตำแหน่ง ศูนย์ไปรษณีย์นครราชสีมา จำนวน 17 อัตรา
10.รัฐวิสาหกิจ ตำแหน่ง ศูนย์ไปรษณีย์ราชบุรี จำนวน 17 อัตรา
11.รัฐวิสาหกิจ ตำแหน่ง ศูนย์ไปรษณีย์หาดใหญ่ จำนวน 17 อัตรา
12.รัฐวิสาหกิจ ตำแหน่ง ศูนย์ไปรษณีย์ขอนแก่น จำนวน 17 อัตรา
13.รัฐวิสาหกิจ ตำแหน่ง ศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษกรุงเทพฯ จำนวน 19 อัตรา
14.รัฐวิสาหกิจ ตำแหน่ง ศูนย์ไปรษณีย์ศรีราชา จำนวน 17 อัตรา
15.รัฐวิสาหกิจ ตำแหน่ง ศูนย์ไปรษณีย์กรุงเทพฯ จำนวน 18 อัตรา
16.รัฐวิสาหกิจ ตำแหน่ง ศูนย์ไปรษณีย์หลักสี่ จำนวน 22 อัตรา
17.รัฐวิสาหกิจ ตำแหน่ง ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ จำนวน 20 อัตรา

การรับสมัครสอบรัฐวิสาหกิจ
สามารถสมัครสอบรัฐวิสาหกิจ ได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://job.thailandpost.com

 

 

>>>งานราชการ คลิกที่นี้<<<

 

Facebook Comments