ประกันรายได้ข้าว เตือนเกษตรกรรีบตรวจสอบสิทธิ ด่วน!

กรมการค้าภายใน เตือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเร่งตรวจสอบสิทธิ พร้อมขึ้นทะเบียนโครงการ ประกันรายได้ข้าว รอบที่ 1 ปี 2563/2564

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณี โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี2563/2564 หรือ ‘ประกันรายได้ข้าว’ รอบที่ 1 ว่าเป็นการดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2 

ทั้งนี้ได้มีการดำเนินการจ่ายเงินชดเชยให้แก่เกษตรกรที่ลงทะเบียนไปแล้วกว่า 8 แสนรายครบทั้ง 30 งวด ถือเป็นการสร้างหลักประกันรายได้ให้เกษตรกรตามราคาประกันจากรัฐบาลในการเพาะปลูกผลผลิตทางเกษตรกรรม

อีกทั้งเกษตรกรที่จะได้รับสิทธิในปีการผลิต 2563/2564 มีประมาณกว่า 4 ล้านรายที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร โดยประกันรายได้ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั้งหมด 5 ชนิดด้วยกัน

ซึ่งเป็นการยึดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินประกันรายได้เช่นเดียวกับรอบแรก โดยในวันที่ 16 พ.ย. นี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จะเริ่มดำเนินการจ่ายเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปปลูกข้าวรอบแรก

ขณะเดียวกันได้ขอความร่วมมือให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ตรวจสอบสิทธิของตนเองที่ขึ้นทะเบียนเอาไว้ต้องตรงกับบัญชีที่เปิดเอาไว้กับธนาคารด้วยเพื่อให้ได้รับสิทธิที่ถูกต้องและรวดเร็ว

นอกจากนี้รัฐบาลเองยังมีโครงการคู่ขนานให้เกษตรกรนำข้าวที่ผลิตได้ไปเก็บในยุ้งฉาง เพื่อชะลอการนำข้าวออกสู่ตลาดจนล้น โดยกำหนดระยะเวลาในการเก็บไว้ที่ 1-5 เดือน โดยมีการช่วยเหลือค่าจัดเก็บโดยรัฐบาลตันละ 1,500 บาท

ทว่าหากเกษตรกรมียุ้งฉางของตนเอง หรือนำไปฝากเก็บเอาไว้กับสหกรณ์ ก็จะได้รับส่วนต่างที่ 500 บาทต่อตัน

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.