ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเสือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงานราชการ

1.งานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป

จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 18.000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

 

การรับสมัครงานราชการ

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 15-19 มกราคม 2561 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น รายละเอียดการรับสมัคร คลิก

Facebook Comments