Home Breaking News ปรับ! ‘เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด’ เพิ่มเป็นเดือนละ 600 บาท พร้อมจ่ายไม่เกิน 15 ตุลาคมนี้

ปรับ! ‘เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด’ เพิ่มเป็นเดือนละ 600 บาท พร้อมจ่ายไม่เกิน 15 ตุลาคมนี้

ปรับ! ‘เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด’ เพิ่มเป็นเดือนละ 600 บาท พร้อมจ่ายไม่เกิน 15 ตุลาคมนี้

วันที่ 3 ตุลาคม จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ ได้โพสต์เฟสบุ๊ค เรื่องเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด โดยโพสต์ระบุว่า

เรื่องเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดที่แฟนเพจถามเข้ามามาก

ขอชี้แจงว่า กระทรวง พม. กำลังปรับปรุงระบบฐานข้อมูลพร้อมเบิกจ่าย 15 ตุลาคมนี้

เหตุผล:
1.ครั้งแรกให้เกณฑ์เดือนละ 400 บาทร ายได้ครอบครัวไม่เกินปีละ 36,000 บาท

2.ปรับเกณฑ์ใหม่เป็นเดือนละ 600 บาท รายได้ครอบครัวขยายเป็นไม่เกิน 100,000 บาท

3.ปรับเกณฑ์เด็กอายุไม่เกิน 3 ปีเกณฑ์ใหม่เปลี่ยนเป็นให้ถึงอายุ 6 ปี

ดังนั้นจำเป็นต้องปรับฐานข้อมูลให้เท่ากัน เปรียบเสมือนครั้งแรกที่สร้างบ้านให้สร้างสำหรับ 3 ห้องนอนภายหลังปรับเกณฑ์เพิ่มขึ้นว่าจะมีผู้อยู่อาศัยเป็น 10 ห้องนอน จำเป็นต้องต่อเติมบ้านเพื่อรับจำนวนเด็กที่จะมาอยู่เพิ่มขึ้น

ขณะนี้กำลังเร่งปรับระบบฐานข้อมูล คาดว่าไม่เกิน 15 ตุลาคมนี้จะเบิกจ่ายได้ครับ

นอกจากนี้มีบางส่วนที่มาลงทะเบียนแล้ว เอกสารยังไม่ครบ ก็ต้องมายื่นเอกสารให้ครบอีกด้วย หน่วยงานท้องถิ่น และ กระทรวง พม. จะเร่งการโอนเงินให้ทุกคนต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.