ผวจ.มหาสารคามพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจสินค้า ราคา และตราชั่ง ในตลาดสดเทศบาลเมืองมหาสารคาม ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน


วันที่ 1/5/62 ที่ตลาดสดเทศบาลเมืองมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผวจ.มหาสารคาม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสนง.พาณิชย์จังหวัด ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สนง.ปศุสัตว์จังหวัด สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบความเป็นอยู่ของประชาชนและการค้าขายของผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อให้ผู้ประกอบการค้าได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องครบถ้วน และประชาชนผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้า

นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผวจ.มหาสารคาม กล่าวว่า ในการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการตรวจสอบความเป็นอยู่ของประชาชน และการค้าขายของผู้ประกอบการรายย่อย ทำความเข้าใจ สร้างความรับรู้เกี่ยวกับนโยบายและการแก้ไขปัญหาของรัฐบาล พร้อมทั้งเป็นการติดตามการควบคุมและป้องกันการกักตุนสินค้า และการจำหน่ายสินค้าในราคาเกินควร โดยได้มีการเดินพบปะพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้า รวมทั้งสอบถามถึงปัญหาต่างๆ ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าร้านค้าส่วนใหญ่ต่างได้นำป้ายราคาของกรมการค้าภายในมาติด เพื่อแจ้งราคาให้แก่ลูกค้าที่มาซื้อสินค้าภายในตลาดได้รับทราบ ส่วนร้านค้าที่ไม่ติดป้ายแสดงราคาสินค้าทางเจ้าหน้าที่สนง.พาณิชย์จังหวัด ได้แจ้งเตือนผู้ประกอบการให้นำมาติดเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้บริโภค


นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้ให้คำแนะนำผู้ประกอบการค้าขายในการเก็บรักษาสินค้าเกษตรและเนื้อสัตว์ต่างๆ อย่างถูกต้อง สด สะอาด ปรับปรุงสถานที่จำหน่ายให้ถูกสุขลักษณะรวมทั้งแนะนำข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และโครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค หรือปศุสัตว์ ok ของกรมปศุสัตว์

ที่มา: ศตวรรษ ทัพซ้าย/ข่าว ชุติกาญจน์ บำรุง/ภาพ ส.ปชส.มหาสารคาม

Facebook Comments