จ.มหาสารคาม เตือนประชาชนเพิ่มความระมัดระวังการใช้รถใช้ถนน ตรวจสอบบ้านเรือน ป้ายโฆษณา และป้องกันอันตรายจากพายุและฟ้าผ่า เนื่องจากอิทธิพลของดีเปรสชั่น และลมมรสุม อาจเกิดน้ำไหลหลาก ล้นตลิ่งในพื้นที่เสี่ยง

นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ได้ติดตามสภาวะอากาศ ปริมาณฝนสะสม ปริมาณน้ำกักเก็บ และพิจารณาปัจจัยเสี่ยงต่างๆเชิงพื้นที่ จากข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ งประกอบกับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่าในช่วงวันที่ 4 ถึง 12 มิถุนายน 2561 อิทธิพลจากดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น อาจส่งผลให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนตกหนักบางพื้นที่ ปริมาณฝนสะส มีปริมาณฝนสะสม อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ และเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยง จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ แจ้งประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามข่าวสารสภาพน้ำท่า สภาพอากาศ เตรียมพร้อมรับสถานการณ์และปฏิบัติตามคำแนะนำจากทางราชการอย่างใกล้ชิด ให้เพิ่มความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนในช่วงที่มีฝนตก ตรวจสอบบ้านเรือนป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง ระมัดระวังจัดเก็บสิ่งของและหาสิ่งปกคลุมผลผลิตทางการเกษตร และอยู่ห่างวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าทุกชนิดขณะเกิดฝนฟ้าคะนอง ไม่สวมเครื่องประดับประเภทเงิน ทอง นาค และทองแดง และงดเว้นการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง เพื่อป้องกันอันตรายจากพายุลมแรงและฟ้าผ่า อยู่ให้ห่างจากต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มั่นคงแข็งแรงในช่วงที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ให้ตรวจสอบสายไฟทั้งในบ้าน และบริเวณบ้านให้เรียบร้อย ถ้าไม่แข็งแรงให้ยึดไว้ให้มั่นคง ให้ตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้ในบริเวณบ้านที่อาจหักได้จากลมพายุ รวมทั้งจัดเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆ เช่นอาหารแห้ง น้ำสะอาด ยาปฐมพยาบาลเบื้องต้น ไฟฉาย วิทยุแบตเตอรี่ ไว้ในที่พัก ปิดประตูหน้าต่างทุกบาน ยึดประตูหน้าต่างให้มั่นคงแข็งแรง และปิดกั้นช่องทางลมต่างๆที่จะเข้ามาทำให้เกิดความเสียหาย
ที่มา…ปชส.มหาสารคาม/ข่าว

 

Facebook Comments