Home Breaking News ‘พลายเอกชัย’ ตามตำราช้างเผือก เจ้าของปีติพร้อมน้อมเกล้าฯ ถวายในหลวง ร.10

‘พลายเอกชัย’ ตามตำราช้างเผือก เจ้าของปีติพร้อมน้อมเกล้าฯ ถวายในหลวง ร.10

‘พลายเอกชัย’ ตามตำราช้างเผือก เจ้าของปีติพร้อมน้อมเกล้าฯ ถวายในหลวง ร.10

วันที่ 13 ก.พ. ที่ศูนย์อนุรักษ์ช้าง ต.นาข่า อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม นายธนบดี พรหมสุข ประธานกรรมการบริษัทช้างทองคำ ได้เปิดผู้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน กรณีภายในศูนย์อนุรักษ์ช้างแห่งนี้ ที่มีช้างอยู่กว่า 10 เชือก แต่มี 1 เชือกที่มีคชลักษณ์พิเศษแตกต่างจากช้างทั่วๆ ไป ตรงตามลักษณะช้างเผือก ซึ่งเป็นช้างมงคล

นายธนบดี พรหมสุข ประธานกรรมการบริษัทช้างทองคำ แถลงว่า ทางศูนย์อนุรักษ์ช้างมีช้างที่เลี้ยงไว้กว่า 10 เชือก แต่มีช้างเชือกหนึ่งชื่อพลายเอกชัย ช้างหนุ่มอายุ 33 ปี น้ำหนักตัวประมาณ 3 ตันเศษ งายาวกว่า 100 ซ.ม. โคนงาเส้นรอบวง 28 ซ.ม. ซึ่งเป็นช้างที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากช้างเชือกอื่นๆ ที่เลี้ยงไว้ เมื่อเร็วๆ นี้ตนจึงได้แจ้งให้ผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และทางคณะจากสำนักพระราชวัง มาตรวจสอบพิสูจน์ลักษณะพิเศษของช้างเชือกนี้ ที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างของบริษัทช้างทองคำ และผลการตรวจสอบทางคณะผู้ตรวจได้ลงความเห็นความพิเศษภายนอกในเบื้องต้นด้วยสายตา และสัมผัสช้างพลายเอกชัย ปรากฏว่ามีคุณลักษณะพิเศษหลายอย่างที่ตรงตามลักษณะช้างเผือกที่มีคชลักษณ์ 7 ประการ คือ ตาขาว เพดานขาว เล็บขาว ขนขาว พื้นหนังขาว หรือสีคล้ายหม้อใหม่ อัณฑโกศขาว ช้างสีประหลาด ซึ่งถือเป็นช้างสำคัญที่มีมงคล ส่วนการที่จะเข้าข่ายตระกูลช้างมงคลตระกูลใดนั้นจะต้องทำการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง ขณะนี้ทางบริษัทช้างทองคำ กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการขั้นตอนของการขอพระราชทานน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายช้างที่มีลักษณะคชลักษณ์พิเศษเชือกนี้ แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้ทำเป็นเอกสารยื่นต่อสำนักพระราชวังและหน่วยงานต่างๆ เพื่อขอให้ดำเนินการตรวจสอบตามระเบียบในขั้นตอนต่อไปแล้ว

โดยในเบื้องต้นได้รับแจ้งว่าให้ทางบริษัทช้างทองคำทำการดูแลเป็นพิเศษต่อช้างพลายเอกชัยในช่วงที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการตามระเบียบของสำนักพระราชวัง ยังความปลาบปลื้มปีติยินดีให้กับบริษัทช้างทองคำเป็นอย่างมาก ซึ่งในระหว่างนี้สิ่งที่เป็นกังวลคือการดูแลช้างพลายเอกชัยอย่างพิเศษ ตนมีความตั้งใจอย่างแรงกล้า และมีความหวังอันสูงสุดที่จะได้มีโอกาสถวายช้างพลายเอกชัยเชือกนี้ หากผลการตรวจสอบคุณลักษณะพิเศษ และตระกูลช้างมงคล ออกมาว่าเป็นช้างสำคัญ ตามคชลักษณะพิเศษของช้างเผือก และอยู่ในตระกูลช้างมงคล

ที่มา:ข่าวสด

(อ่านต่อ:เที่ยวชมช้าง ชิมกาแฟขี้ช้างที่มหาสารคาม ที่ไม่ธรรมดาเพราะเป็นช้างที่เคยดุร้ายฯ)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.