มมส จัดโครงการประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการประเพณีลง แขกเกี่ยวข้าว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2562 ณ โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน (เขตพื้นที่ขามเรียง) โดย มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณทา ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายสาธารณูปโภคและอาคารสถานที่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์

ประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าว เป็นวิถีชีวิตชาวนาในอดีต ที่แสดงถึงความ รัก ความผูกพันและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยปราศจากค่าตอบแทนซึ่งเป็นข้อดีของประเพณีนี้ ดังนั้นเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรหันมาร่วมฟื้นฟูประเพณีลงแขก เกี่ยวข้าว ไม่ให้สูญหายไปจากสังคมไทย กองอาคารสถาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงได้ดําเนินการจัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียน และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าว ซึ่งเป็นรากฐานของคนไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติของนักเรียน นิสิต และบุคลากรตลอดจนเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รักษา อนุรักษ์ และเผยแพร่ประเพณีการลงแขก เกี่ยวข้าว ซึ่งเป็นรากฐานของคนไทย และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ ระหว่าง คณาจารย์ บุคลากร นิสิตนักเรียน ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศและประชาชนทั่วไป ให้ได้ร่วมสืบสานประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าวร่วมกันบนเนื้อที่10ไร่ เป็นข้าวจ้าวพันธุ์มะลิ105 พื้นที่ปลูก 7 ไร่ และข้าวไรซ์เบอร์รี่ จำนวน 3 ไร่

กิจกรรมภายในงานมีนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์แต่งกายชุดแฟนซีแปลกตา จัดการแสดงออกลีลาประกอบเสียงเพลง เสียงดนตรี เพื่อสร้างสีสัน เรียกรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ เพิ่มบรรยากาศให้การลงแขกเกี่ยวข้าวเต็มไปด้วยความสนุกสนาน คลายความเหนื่อยล้าจากการเกี่ยวข้าว ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพ : แสงเทียน วงษาเวียง/อภิราม ทามแก้ว/จิรศักดิ์ วงพรมบุตร
ข่าว : แสงเทียน วงษาเวียง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.