Home Breaking News มหาสารคาม รับมือแต่เนิ่นเก็บน้ำไว้ก่อนไม่รอแล้งมา

มหาสารคาม รับมือแต่เนิ่นเก็บน้ำไว้ก่อนไม่รอแล้งมา

มหาสารคาม รับมือแต่เนิ่นเก็บน้ำไว้ก่อนไม่รอแล้งมา

วันที่ 17 ต.ค. จ.มหาสารคาม เตรียมไว้แต่เนิ่นขอเครื่องสูบน้ำระยะไกลจากศูนย์ ปภ.เขต 6 ขอนแก่น สูบกักเก็บเข้าแหล่งผลิตประปาหมู่บ้านในช่วงที่ห้วยลำเตายังมีน้ำมากอยู่ ก่อนไหลลงแม่น้ำมูล คาดใช้เวลาสูบเก็บ 15 วัน

ร.ต.อ.ตนุพล พันธ์สวัสดิ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า ขณะนี้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 6 (ขอนแก่น) ได้สนับสนุนรถสูบน้ำระยะไกลมายังจังหวัดมหาสารคามแล้ว เพื่อสูบน้ำจากห้วยลำเตา ระยะทาง 1,020 เมตร มาเก็บกักไว้ในแหล่งน้ำผลิตประปาหมู่บ้านหนองบัวน้อย ต.หนองบัวแก้ว อ.พยัคฆภูมิพิสัย เตรียมไว้ก่อนฤดูแล้งจะมาถึง หลังได้รับการร้องขอจากชาวบ้านหนองบัวน้อย เนื่องจากห้วยลำเตาขณะนี้ยังมีปริมาณน้ำมากพอที่จะสูบไปเก็บกักที่อื่นได้ แต่หากรอให้ถึงฤดูแล้ง น้ำที่มีอยู่จะไหลลงสู่แม่น้ำมูล อีกทั้งปริมาณน้ำในลำห้วยอาจแห้งขอด ไม่มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค

สำหรับเครื่องสูบน้ำระยะไกลของศูนย์ ปภ.เขต 6 ขอนแก่น สามารถสูบน้ำได้วันละ 6,300,000 ลูกบาศก์เมตร คาดว่าใช้เวลาสูบประมาณ 15 วัน เพื่อเก็บไว้ในฤดูแล้ง ขณะที่สถานการณ์อ่างเก็บน้ำทั้ง 17 แห่ง ของจังหวัดมหาสารคาม มีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่ร้อยละ 91.35 ของปริมาณความจุอ่าง 81.42 ล้านลูกบาศก์เมตร มีปริมาณน้ำ 74.378 ล้านลูกบาศก์เมตร ถือว่าการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เขตชลประทานไม่น่าเป็นห่วง แต่ก็ต้องเฝ้าระวังพื้นที่นอกเขตชลประทานเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา

ข้อมูลข่าวจาก: สำนักข่าวไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.