จ.มหาสารคาม เชิญชวนประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวย หมวด กต การงานก้าวหน้า การค้าเติบโต จำนวน 301 เลขหมาย 9 – 10 มิ.ย. ทั้งประมูลแบบปากเปล่า และผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

วันที่ (31 พ.ค .61) ที่ห้องประชุม โรงแรมตักสิลา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นายวิรุจ วิชัยบุญ ปลัดจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนายกฤติกร ชาวอ่างทอง ขนส่งจังหวัดมหาสารคาม และนายณรงค์ เหล่าสุวรรณ ประธานหอการค้าจังหวัดมหาสารคาม ร่วมแถลงข่าวเชิญชวนประชาชนร่วมการประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร กต การงานก้าวหน้า การค้าเติบโต สำหรับใช้กับรถเก๋ง รถปิกอัพ 4 ประตู และรถ SUV จำนวน 301 เลขหมาย โดยวิธีการประมูลแบบปากเปล่า และประมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตทาง www.tabienrod.com กำหนดวันประมูล วันที่ 9 – 10 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมตักสิลา ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

นายกฤติกร ชาวอ่างทอง ขนส่งจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า ป้ายที่จะนำมาประมูล จำนวน 301 หมายเลข แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 เลขเหมือน 4 ตัว จำนวน 9 หมายเลข กลุ่มที่ 2 เลขเดี่ยว, เลขคู่เหมือน, เลขสามตัวเหมือน หรือเลขตอง และแผ่นป้ายที่มีเลข 8 จำนวน 2 ตัว และเลข 9 จำนวน 2 ตัว (เช่น 8899) จำนวน 33 เลขหมาย และกลุ่มที่ 3 เลขคู่ เลขหาม จำนวน 259 หมายเลข โดยเป็นป้ายรูปกราฟฟิก มีสีสันสวยงาม แสดงสถานที่ สัญลักษณ์ที่สำคัญของจังหวัดมหาสารคาม ประกอบด้วย พระบรมธาตุนาดูน แก่งเลิงจาน ลายผ้าไหมสร้อยดอกหมาก และดอกลีลาวดี

สำหรับรายได้จากการประมูล จะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กองทุน กปถ.) นำไปใช้สนับสนุนโครงการหรือแผนงานด้านความปลอดภัยในการใชรถใช้ถนน ของกรมการขนส่งทางบก และหน่วยงานอื่นๆ รวมถึงใช้สนับสนุนค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน โดยในปีงบประมาณ 2560 และ 2561 สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคามได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก กปถ. แล้วรวมกว่า 2 ล้าน 6 แสนบาท

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม

 

 

Facebook Comments