Home Breaking News มหาสารคาม เตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

มหาสารคาม เตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

มหาสารคาม เตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

วันที่ 18/11/62 ที่ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม นานเกียรติศักดิ์ จันทรา ผวจ.มหาสารคาม พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุม 1 ปภ.อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อรับทราบนโยบายของผู้บริหารศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล(Video Conference) โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ประธานในการประชุม เพื่อบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 และหาแนวทางแก้ไขการเกิดอุบัติเหตุทางถนนให้ลดลงมากที่สุด เน้นพื้นที่ อบต.ของท้องถิ่น


ในส่วนของจังหวัดมหาสารคาม ให้กวดขันการบังคับใช้กฎหมายเรื่องหมวกกันน๊อค ตัดแต้มผู้ทำผิดกฎจราจร ใช้สื่อเสียงตามสายประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้าน รวมไปถึงการจัดตั้งด่าน โดยให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันบูณาการทำงานตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อเข้าสู่ภาวะเตรียมการก่อนเทศกาลปีใหม่ 2563 ที่จะถึงนี้

ที่มา :ภาณุวัชร-ส.ปชส.มค.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.