วันนี้ (27 พฤศจิกายน 2560) เวลา 13.30 น. ณ บริเวณตลาดน้อย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการขยะรีไซเคิลแลกไข่ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมนำเอาขยะรีไซเคิลไปแลกไข่ ก่อนที่จะให้นิสิตบุคลากรใช้บริการเพื่อรณรงค์การลดขยะภายในมหาวิทยาลัย และนำขยะรีไซเคิลไปใช้ให้เกิดประโยชน์

กระติบนิวส์

 

กระติบนิวส์

 

ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช กล่าวว่า การจัดโครงการขยะรีไซเคิลแลกไข่ในครั้งนี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามประสบปัญหาด้านการจัดการขยะและมีปริมาณขยะเกิดขึ้นจำนวนมาก เฉลี่ย 4-6 ตัน/วัน พร้อมประสบปัญหาหลุมฝังกลบขยะล้นของสถานที่กำจัดขยะหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม มีขีดความสามารถที่จำกัดและยังประสบปัญหาด้านผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และในอนาคตสถานที่กำจัดขยะหนองปลิง อาจงดรับกำจัดขยะจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ก็เป็นหนึ่งของผู้ได้รับผลกระทบนั้น

 

กระติบนิวส์

 

ขยะรีไซเคิลแลกไข่ กิจกรรมนี้จึงเป็นการส่งเสริมการคัดแยกขยะ และลดปริมาณขยะภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยให้บุคลากร นิสิต นักเรียน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และผู้สนใจ นำขยะประเภทรีไซเคิล เช่น ขวดพลาสติกใส ขุ่น แก้ว สีชา กระป๋อง กระดาษขาว – ดำ – สี หนังสือพิมพ์ กล่องสีน้ำตาล กระดาษแข็ง และอื่นๆ ที่มีลักษณะนำกลับมารีไซเคิลได้ นำมาแลกไข่ ในปริมาณที่ได้กำหนดเป็นสัดส่วนไว้

 

กระติบนิวส์

กระติบนิวส์

ซึ่งวิธีการดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร นิสิต และนักเรียนในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ลดปริมาณขยะภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม แสดงออกให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมและร่วมมือกันในการรักษาสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยให้มีความสะอาด อีกทั้งเพื่อสนับสนุนนโยบายมหาวิทยาลัยในการพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) อีกด้วย

 

กระติบนิวส์

 

ทั้งนี้ นิสิต บุคลากร นักเรียน และประชาชนทั่วไป สามารถนำขยะรีไซเคิลมาแลกไข่ได้ทุกวัน ได้ที่กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันและเวลาราชการ จะถึงเดือนสิ้นเดือนกันยายน 2561

 

กระติบนิวส์

กระติบนิวสฺ

ภาพ/ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง อภิราม ทามแก้ว และจิระศักดิ์ วงพรมบุตร
ที่มา : กองอาคารสถานที่

 

Facebook Comments