หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดฯคนใหม่ สู่เมืองตักสิลานคร พร้อมสานต่อการพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม


เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา 1 ต.ค.61 นายวิทยา มากปาน รอง ผวจ.มหาสารคาม นายทวี เสริมภักดีกุล รอง ผวจ.มหาสารคาม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดมหาสารคาม ให้การต้อนรับนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามคนใหม่ พร้อมด้วย นางวริฐา จันทรา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม หลังกระทรวงมหาดไทยได้มีการแต่งตั้งผู้ว่าราชการแทน นายเสน่ห์ นนทะโชติ ที่เกษียณอายุราชการ

นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามคนใหม่

โดยในช่วงเช้า นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามคนใหม่ พร้อมด้วย นางวริฐา จันทรา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคามได้เดินทางไปสักการะอนุเสาวรีย์พระเจริญราชเดช(ท้าวกวด)เพื่อความเป็นสิริมงคลหลังเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยมี นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองมหาสารคาม ร่วมต้อนรับหลังจากนั้นได้ไปสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองมหาสาคาม ไหว้พระประธานกันทรวิชัย ไหว้ศาลพระภูมิ(ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัด) สักการะพระบรมนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 แล้วเดินทางเพื่อไปกราบนมัสการเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม (มหานิกาย) ณ วัดมหาชัย พระอารามหลวง อำเภอเมืองมหาสารคาม และกราบนมัสการเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม(ธรรมยุต) ณ วัดป่าวังเลิง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายอำเภอกันทรวิชัย พร้อมด้วยข้าราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับ

 

นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามคนใหม่

นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามคนใหม่
สำหรับนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามคนใหม่ ซึ่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม คนที่ 50 ของจังหวัดมหาสารคาม เกิดวันที่ 1 เมษายน 2504 ที่จังหวัดสระแก้ว ประวัติการทำงาน รองอธิบดี กรมโยธาธิการและผังเมือง พ.ศ 2554-2557 วิศกรใหญ่(วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ กรมโยธาธิการและผังเมือง พ.ศ.2557-2560 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2560-2561 และวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ตำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

 

นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามคนใหม่
ภาณุวัชร คนเชี่ยว/ส.ปชส.มค.

 

Facebook Comments