รอง ผวจ.มหาสารคาม สั่งกำชับให้กวดขันเมาแล้วขับ กับนิสิตฯ ซึ่งเป็นความหวังของพ่อ – แม่ กับการสูญเสีย เห็นเพียงร่างไร้วิญญาณ ก่อนวันรับปริญญา หลังพบนิสิตฯเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ปี 62 พุ่งถึง 25 ราย ซึ่ง 90 เปอร์เซ็นต์ เกิดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ จากสาเหตุหลักคือ “เมาแล้วขับ”


วันที่ (14 ส.ค.62) ที่ห้องประชุม 211 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม นายนที มนตริวัต รอง ผวจ.มหาสารคาม ประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดมหาสารคาม โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการเกิดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางท้องถนน ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 การวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ผลการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง จุดอันตราย การดำเนินการตามมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนในศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม และการดำเนินมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนในสถานประกอบการ

ซึ่งพฤติกรรมเสี่ยงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ ดื่มแล้วขับ ไม่สวมหมวกหมวกนิรภัย และคาดเข็มขัดนิรภัยประกอบกับขับรถเร็วเกินกำหนด ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถมอเตอร์ไซค์ รถปิคอัพ และรถเก่ง โดยถนนกรมทางหลวงเกิดเหตุสูงสุด ตามด้วย ถนนในเมือง/เทศบาล และถนนทางหลวงชนบท ช่วงเวลาเกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือเวลา 16.01-20.00 และเวลา 04.01-08.00 น. อำเภอบรบือ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงสุด ตามด้วย อำเภอโกสุมพิสัยและอำเภอเมืองมหาสารคาม ด้านตำรวจภูธรจังหวัดฯชี้แจงรายละเอียดการรณรงค์ในช่วงเทศกาล 2562 ที่ผ่านมา ได้มีการดำเนินการตามมาตรการ 10 มาตรการหลักอย่างเข้มงวด โดยได้มีการจับกุมการขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เป็นอันดับที่ 1 ในภาค 4 โดยมีการจับกุม 7,993 ราย ไม่สวมหมวกนิรภัยเป็นอันดับ 2 จำนวน 8,133 ราย ซึ่งได้เข้ารับรางวัลในการปฏิบัติงานดีเด่นจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำหรับโครงการ “ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์” โดยขั้นเตรียมการได้มีการตรวจจับการไม่สวมหมวกหมวกนิรภัยประมาณ 52,91 เปอร์เซ็นต์ ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม ได้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในเรื่องการบังคับการใช้กฎหมาย ซึ่งหลังจากมีการประชาสัมพันธ์และบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ปรากฏว่ามีผู้ไม่สวมหมวกนิรภัยลดลงเหลือประมาณ 35.35 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคามจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป

นายนที มนตริวัต รอง ผวจ.มหาสารคาม กล่าวว่า สำหรับเป้าหมายการดำเนินงานคือลดอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือน้อยที่สุด และสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึ้นในจังหวัดมหาสารคาม เข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังแก่ผู้ขับขี่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหา โดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับการเมาสุราแล้วขับ การควบคุมความเร็วในการขับขี่ การขอใบอนุญาตใบขับขี่รถในแต่ละประเภท การใช้อุปกรณ์นิรภัย และระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการใช้รถใช้ถนนให้เกิดความปลอดภัย รวมทั้งผลักดันให้บรรจุเรื่อง “วินัยจราจร”หรือ”ความปลอดภัยทางถนน”ไว้ในหลักสูตรศึกษาหรือการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในทุกระดับชั้น รวมถึงส่งเสริมความปลอดภัยในการเดินทางของเด็กและเยาวชนให้เกิดเป็นรูปธรรม เช่น การพัฒนาระบบรถรับ-ส่งนักเรียนทั้งโรงเรียนในเขตเมืองและชนบทให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่และมีความปลอดภัย การสนับสนุนให้มีการใช้อุปกรณ์นิรภัยของเด็กและเยาวชน เป็นต้น

สำหรับจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งการศึกษาโดยให้กวดขันสถานบันเทิง ห้ามเปิดเกินเวลาที่กำหนด และสุ่มจับผู้ไม่สวมหมวกนิรภัยในช่วงเวลากลางคืนตามสถานบันเทิงต่างๆภายในจังหวัดมหาสารคาม และบริเวณพื้นที่สถานบันเทิงในพื้นที่อำเภอกันทรวิชัยซึ่งติดกับมหาวิทยาลัยซึ่งจะพบแหล่งบันเทิงเป็นจำนวนมาก และไม่อยากให้เกิดการสูญเสียก่อนวันรับปริญญาในปลายปีนี้ ซึ่งผลสำรวจในปี 62 พบนิสิตเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจากการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ โดยสาเหตุหลักคือเมาแล้วขับถึง 25 ราย โดยเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม 12 ราย และพื้นที่ต่างจังหวัด 13 ราย ซึ่งรอง ผวจ.มค.ได้กล่าวทิ้งท้าย

ที่มา ภาณุวัชร/ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม

Facebook Comments