เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2562 เวลา 9.00น. นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รอง ผวจ.มหาสารคาม พร้อมคณะทำงานตรวจติดตามและแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดมหาสารคาม

โดยลงพื้นที่ตรวจ ที่บริษัทขอนแก่นแหอวน จำกัด อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม ทั้งนี้คณะทำงานได้ตรวจติดตามการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งผลการตรวจ กระบวนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งนี้ คณะทำงานได้มีข้อเสนอแนะในเรื่องของอุปกรณ์ความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ให้มีตรวจสอบคุณภาพน้ำจากแหล่งน้ำของประชาชนที่อยู่รอบบริษัท และให้ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในบริษัทเพื่อช่วยกรองมลพิษ

ทั้งนี้ จังหวัดมหาสารคามได้มีการจัดทำแผนการตรวจโรงงานอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะเป็นสาเหตุหรือแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 หากพบโรงงานที่ปล่อยมลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก และตรวจการปล่อยมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และสิ่งแวดล้อมภายในจังหวัดมหาสารคามอย่างเคร่งครัด

ที่มา: วิศิษฎ์ เย็นศิริ/ข่าว ศตวรรษ ทัพซ้าย/ภาพ ส.ปชส.มหาสารคาม

Facebook Comments