ระดมเจ้าหน้าที่เอกซเรย์ผู้ต้องขังเรือนจำมหาสารคาม ค้นหาผู้ป่วยวัณโรค หลังพบผู้ป่วยรายใหม่ในเรือนจำ 4 จว. เพิ่มทุกปี

วันที่ (20มี.ค.61)นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธานเปิดกิจกรรมเร่งรัด คัดกรอง ค้นหาวัณโรค โรคเรื้อน เอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เชิงรุกในเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องในปี 2561 เพื่อระดมเจ้าหน้าที่ค้นหาผู้ป่วย ตามนโยบาย “ค้นให้พบ จบด้วยหาย” โดยกลุ่มผู้ต้องขังเป็นหนึ่งในกลุ่มเสี่ยงเพราะอยู่กันอย่างแออัด และมีการเคลื่อนย้ายเข้าออกเรือนจำทุกวัน โดยคัดกรองในปีที่ผ่านๆมาพบผู้ต้องขังเป็นวัณโรครายใหม่ทุกปี ล่าสุด พ.ศ.2560 พบผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศเป็นวัณโรคจำนวน 1,705 คน กิจกรรมวันนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานในจังหวัด นำโดยนายทวี เสริมภักดีกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามแก้ปัญหาดังกล่าว หลังจากพบว่าวัณโรคยังเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขของจังหวัด และมีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิตระหว่างรักษาในอัตราที่สูง

นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ เปิดเผยว่า เมื่อ พ.ศ.2558 องค์การนามัยโลกจัดให้ประเทศไทยเป็น 1 ใน 14 ประเทศที่มีปัญหาวัณโรครุนแรงระดับโลก ทั้งวัณโรคทั่วไป วัณโรคดื้อยาหลายขนาน ประมาณว่ามีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นปีละ 120,000 ราย สูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลก 1.3 เท่า ในจำนวนนี้เสียชีวิต 12,000 ราย ที่น่าเป็นห่วงคือ คาดว่ามีผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยที่เข้าถึงการรักษาล่าช้าหรือเข้าไม่ถึง ทำให้มีการกระจายแพร่เชื้อในชุมชน ขณะที่สภาพแวดล้อมในเรือนจำ รวมถึงการหมุนเวียนของผู้ต้องขังทุกวันทำให้การคัดกรองไม่ครอบคลุมทุกคน อาจเอื้อต่อการแพร่กระจายเชื้อโรค สำหรับเรือนจำในเขตสุขภาพที่ 7 มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มีจำนวน 6 แห่ง เมื่อ พ.ศ.2560 มีการตรวจคัดกรอง 11,118 คน พบวัณโรคจำนวน 65 คน นอกจากนี้มีการคัดกรองค้นหาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตรวจหาเชื้อเอชไอวีด้วยความสมัครใจ จำนวน 1,537 คน พบผู้ติดเชื้อ จำนวน 30 คน(รายใหม่11คน รายเก่า 19 คน) เข้าถึงการรักษาด้วยยาต้านทั้ง 30 คน ส่วนโรคเรื้อนไม่พบผู้ป่วย แต่พบเชื้อรา 400 คน ผื่นคัน 390 คน และ หิด 350 คน

 

สำหรับเป้าหมายภายใน พ.ศ.2564 กระทรวงสาธารณสุข มีเป้าหมายลดอุบัติการณ์วัณโรคลดลงร้อยละ 12.5 ต่อปี อัตราป่วยลดลงอยู่ที่ 88 ต่อแสนประชากร และอัตราความครอบคลุมรักษาร้อยละ 90 รวมทั้งเร่งรัดคัดกรองกลุ่มเสี่ยงตามนโยบาย “ค้นให้พบ จบด้วยหาย”

ทางด้านนางสาววันเพ็ญ ว่องไวกิตติสิน ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยตัวเลขจากการตรวจคัดกรองวัณโรคผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม แบบเชิงรุกโดยการเอกซเรย์ทรวงอกเคลื่อนที่ ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 ถึง 2560 พบว่าใน พ.ศ. 2559 พบผู้ต้องขังเป็นวัณโรค จำนวน 9 ราย พ.ศ. 2560 พบจำนวน 8 ราย ใน พ.ศ.2561 เรือนจำมีผู้ต้องขังอยู่ประมาณ 2,000 คน และยังคงใส่ใจกับการควบคุมโรคดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เรือนจำมีการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจำ(QTBP) ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพและได้รับรางวัลระดับประเทศ

ข้อมูลข่าวจาก: ส.ปชส.มหาสารคาม

 

Facebook Comments